Zgodnie z ustawą Prawo atomowe (Dz.U. z 2019 poz. 1792) osoby wykonujące i nadzorujące wykonywanie badań i zabiegów leczniczych przy użyciu promieniowania jonizującego są obowiązane do podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.

Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta. Rejestr podmiotów prowadzących szkolenia do pobrania znajduje się po prawej stronie w sekcji „Może ci się przydać”.

W celu uzyskania informacji na tematów terminów szkoleń i egzaminów należy skontaktować się z wybranym podmiotem szkoleniowym z rejestru.

Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu (wydawany przez podmiot szkoleniowy) jest ważny przez okres 5 lat od dnia jego wydania.