Raport Komisji Europejskiej: 7 na 10 krajów o najniższym poziomie ufności do szczepień znajduje się w Europie, z czego 4 należą do UE.

Nowe badanie opublikowane przez Komisję Europejską dowodzi, że spada zaufanie do szczepień. Region europejski ma mniejsze zaufanie do bezpieczeństwa szczepionek niż inne regiony świata; siedem z dziesięciu krajów o najniższym poziomie zaufania do szczepionek na świecie znajduje się w Europie – cztery z nich (Francja, Grecja, Włochy i Słowenia) znajdują się w UE. Częściowo wynika to z rosnącego wpływu różnych grup antyszczepionkowych, które rozpowszechniają wprowadzające w błąd informacje za pośrednictwem Internetu lub na forach politycznych.

– Niektóre z kluczowych problemów, które musimy rozwiązać, to zwalczanie dezinformacji i brak świadomości w populacji ogólnej w zakresie zagrożeń stwarzanych przez choroby, którym można zapobiegać poprzez szczepienia…Aby wzmocnić działania na szczeblu krajowym, zamierzamy zwołać Koalicję na rzecz Szczepień, aby zjednoczyć europejskie stowarzyszenia pracowników służby zdrowia i stowarzyszenia studentów, zobowiązać się do dostarczania społeczeństwu dokładnych informacji, zwalczania mitów i wymiany najlepszych praktykocenił Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Według autorów raportu “State of vaccine confidence in the EU 2018” – prof. Heidi Larson, dr Alexandre de Figueiredo, Emilie Karafillakis i Mahesh’a Rawal’a – analiza ankiet przeprowadzonych wśród pacjentów i lekarzy wykazała istotną korelację pomiędzy zaufaniem do szczepień prezentowanym przez lekarzy i ogół społeczeństwa. Tam, gdzie wykazano większe zaufanie do lekarzy pierwszego kontaktu, większy odsetek społeczeństwa wypowiada się dobrze o szczepieniach i wierzy w działanie szczepień ochronnych.

Jako lekarz mogę uczciwie powiedzieć, że szczepienie jest naprawdę jednym z największych sukcesów zdrowia publicznego naszych czasów i najbardziej opłacalnym narzędziem w naszych rękach. Szczepienia są także formą solidarności, a wielu chroni nielicznych. Szczepienia przyczyniły się do zaniku lub znacznego spadku liczby chorób zakaźnych w UE – oświadczył Vytenis Andriukaitis.

Raport opublikowany przez Komisję Europejską “State of vaccine confidence in the EU 2018”.