W najbliższą sobotę, 1 grudnia 2018 r. na całym świecie będzie obchodzona 30 rocznica Światowego Dnia AIDS.

Z tą ważną datą wiąże się szereg inicjatyw na rzecz walki z AIDS oraz działań zwracających uwagę społeczeństwa na ciągle aktualny problem epidemii HIV/AIDS. Jak co roku w tym dniu szczególnie zachęca się do upowszechniania informacji na temat profilaktyki, czynników ryzyka, dróg zakażenia, możliwości leczenia oraz walki z uprzedzeniami i poprawy edukacji.

Dane epidemiologiczne HIV/AIDS

Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, do 31 lipca 2018 r. roku odnotowano, że w Polsce żyje 23 311 ludzi zakażonych wirusem HIV, u 3 627 osób rozpoznano AIDS, a 1 398 chorych na AIDS zmarło. Najnowsze dane wskazują, że w Polsce obserwowany jest wzrost liczby nowo rozpoznawanych zakażeń HIV – o 19% w odniesieniu do lat poprzednich.

„Poznaj swój status”

UNAIDS – agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych powołana do walki z epidemią AIDS – ogłosiła, że tegorocznym tematem towarzyszącym obchodom Światowego Dnia AIDS jest „Poznaj swój status”. Podniesienie świadomości na temat własnego statusu serologicznego jest jedynym sposobem,  żeby potwierdzić lub wykluczyć zakażenie HIV. Wirus HIV nie powoduje żadnych dolegliwości, objawów, na podstawie, których można stwierdzić zakażenie.  Można nawet przez 10 lat nie wiedzieć o tym, że uległo się zakażeniu.

Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje wiele działań związanych z profilaktyką HIV/AIDS zgodnie z Harmonogramem realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021. Dbając o upowszechnianie i uzupełnianie wiedzy na temat HIV/AIDS pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia z 16 wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz 318 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych podejmują liczne przedsięwzięcia prozdrowotne, w tym promujące testowanie na HIV.

Pamiętajcie!

  • Po pierwsze, zakażenie HIV wykryte odpowiednio wcześnie, pozwala podjąć właściwe leczenie, zapobiegać rozwojowi choroby i nie dopuścić do rozwinięcia się AIDS.
  • Po drugie, test można wykonać anonimowo, bezpłatnie, bez skierowania oraz zapisów w Punktach Konsulatcyjno-Diagnostycznych (PKD). Wykaz wszystkich PKD w poszczególnych miastach w Polsce jest dostępny na stronie AIDS.

Zachęcamy do włączenia się do obchodów Światowego Dnia AIDS.