Sejm znowelizował ustawy: o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w celu umożliwienia skuteczniejszej walki z problemem „dopalaczy” w Polsce.

Zasadniczym celem zmiany ustawy było objęcie przepisami karnymi przede wszystkim czynów związanych z posiadaniem, produkcją oraz dystrybucją tych substancji i stworzenie instrumentów prawnych umożlwiających ich egzekwowanie.

Dopalacze będą traktowane przez prawo na równi z narkotykami. Do tej pory za handel dopalaczami groziła jedynie kara finansowa. Według znowelizowanych przepisów za samo posiadanie znacznych ilości dopalaczy będzie groziła kara nawet do trzech lat, a za handel nimi nawet do lat 12 więzienia.

Nowe prawo wprowadza następujące zmiany:

  • za posiadania na własny użytek znacznej ilości nowych substancji psychoaktywnych będzie groziła grzywna, kary ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 3,
  • wprowadzanie na listy narkotyków będzie regulowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia, co ułatwi ich aktualizację, a w efekcie przyspieszy delegalizację kolejnych „dopalaczy”, w przypadku nowych substancji psychoaktywnych lista obejmie również całe grupy substancji. W projekcie nowelizacji ustawy wpisano obowiązek zgłaszania Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zatruć środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną. Do tej pory, dane zbierane przez krajowego konsultanta ds. toksykologii klinicznej bez takiego obowiązku.

Jednocześnie w przypadku wykonywania działalności dotyczącej wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wprowadzenia do obrotu nowej substancji psychoaktywnej – przedsiębiorcy prowadzący taką działalność, co do zasady, będą musieli uzyskać zezwolenie od Inspektora ds. Substancji Chemicznych.