Realizacja zadań w zakresie nadzoru sanitarnego nad warunkami higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, poprzez m.in. oceny:

  • środowiska fizycznego w miejscu pobytu dzieci i młodzieży,
  • organizacji stanowiska pracy ucznia,
  • dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii,
  • rozkładów zajęć lekcyjnych oraz higieny procesów nauczania,
  • warunków wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
  • warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych,
  • warunków do prowadzenia praktycznej nauki zawodu,
  • realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w szkołach,
  • stanu sanitarnego bloków i terenów sportowych.