W ramach monitoringu sytuacji epidemiologicznej grypy w sezonie grypowym 2018/2019 w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 7 lutego 2019 r., zanotowano łącznie 2 415 663 zgłoszeń przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę (na podstawie tygodniowych raportów NIZP-PZH obejmujących następujące tygodnie sprawozdawcze 1-7, 8-15, 16-22 i 23-do końca miesiąca).

Zgodnie z informacją podaną w bieżącym Meldunku epidemiologicznym pn. Zachorowania
i podejrzenia zachorowań na grypę w Polsce
w ostatnim okresie sprawozdawczym
tj. 1-7.02.2019 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 236 454 zachorowań na grypę i zakażenia grypopodobne[1]. Średnia dzienna zapadalność wynosiła 87,94 przypadków na 100 000 ludności, co stanowi 33,4 % wzrost w stosunku do poprzedzającego okresu sprawozdawczego (meldunek za okres 23-31.01.2019 r.). W analogicznym okresie zeszłego roku (1-7.02.2018 r.) zarejestrowano w Polsce 242 959 zachorowań na grypę i zakażenia grypopodobne. W przypadkach zachorowań, które były diagnozowane laboratoryjnie w okresie od dnia 03.09.2018 r. do dnia 03.02.2019 roku, w 45,6 % badanych próbek potwierdzono obecność wirusa grypy[2]. Próbki do badań laboratoryjnych w kierunku potwierdzenia zakażenia wirusami grypy pochodzą głównie od pacjentów, którzy są hospitalizowani z powodu ich stanu klinicznego lub współistniejącej choroby.

Wykres:  Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę Źródło: Meldunki Epidemiologiczne – Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Polsce, 2019 nr 2A(5)

W sezonie epidemicznym grypy w Polsce od 1 września 2018 r. do 7 lutego 2019 r., zarejestrowano 23 zgonów osób, u których stwierdzono obecność wirusa grypy na podstawie badań wykonanych metodą RT-PCR.

Zgodnie z informacją dostępną na stronie European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) w większości krajów Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego aktywność wirusa grypy jest rozległa.

Od 28 stycznia -3 lutego 2019 r., w ramach nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego na grypą (Santiel), od pacjentów z objawami klinicznymi grypy pobrano 4 026 próbek do badania. Wirusa grypy potwierdzono w 54,7% z nich, z czego wirus grypy typu A stanowił niemal 98,8%, w tym A( H1N1)pdm2009 – 40,7%, A(H3N2) – 42%. Wirus typu  B stanowił tylko 1,2% zakażeń (linia Victoria oraz Yamagata).

Od początku trwania sezonu epidemicznego 2018/2019 zarejestrowano łącznie 4 320 (58,2%) zachorowań wywołanych przez wirus A(H1N1)pdm2009 oraz 3 104 (41,8%) wywołanych przez wirus A(H3N2). Zachorowania wywołane przez wirus grypy typu B stanowiły około 1%.

Poniższa mapa, pobrana ze strony ECDC, przedstawia aktywność wirusa grypy w Europie
w okresie od 28 stycznia – 3 lutego 2019 roku.

 

Z 48 krajów przekazujących dane epidemiologiczne do ECDC, w piątym tygodniu 2019 roku (wg ECDC jest to 28.01-03.02.2019 r.): w 2 krajach odnotowano podstawową aktywność wirusa grypy (Austria, Kazachstan), w 16 krajach odnotowano niską aktywność wirusa grypy, w 21 odnotowano średnią aktywność wirusa grypy, zaś 9 krajach odnotowało wysoką aktywność wirusa (rejon południowy, zachodni).

Ponadto,  w 1 kraju  nie odnotowano  rozprzestrzeniania się wirusa grypy (Uzbekistan) w 2 krajach  odnotowano sporadyczne rozprzestrzenianie się wirusa grypy  (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), w 4 krajach odnotowano ogniska epidemiczne grypy o zasięgu lokalnym (Azerbejdżan, Irlandia, Słowacja, Kosowo), w 2 krajach odnotowano ogniska epidemiczne grypy o zasięgu regionalnym (Białoruś, Ukraina), 39 krajów odnotowało ogniska epidemiczne na całym terenie swojego kraju.

Poniższa mapa, pobrana ze strony ECDC, przedstawia  geograficzne rozprzestrzenienie wirusa grypy w Europie w okresie 28 stycznia – 3 lutego 2019 roku.

 

W sezonie 2018/2019 zgodnie z zaleceniami opracowanymi w Europejskiej Agencji Leków na podstawie obserwacji WHO, w skład szczepionek przeciw grypie dostępnych w Europie wchodzą:

– trzy wirusy grypy:

  • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 – wirus podobny
  • A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) – wirus podobny
  • B/Colorado/06/2017 – wirus podobny (B/Victoria/2/87 lineage)1

lub

– cztery wirusy grypy:

  • ww. i B/Phuket/3073/2013 – wirus podobny (B/Yamagata/16/88 lineage)

Szczepienia przeciw grypie są najskuteczniejszą i najtańszą strategią zapobiegania grypie.

W chwili obecnej, w Polsce sytuacja epidemiologiczna nie stwarza podstaw do prowadzenia zaostrzonego nadzoru epidemiologicznego grypy, ani do ogłoszenia specjalnego alertu przeciwepidemicznego.

– – – – – – – – – – — – – – – –

[1] Jako podejrzenia zachorowań na grypę przyjmuje się wystąpienie u pacjenta jednego z dwóch zespołów objawów klinicznych: zachorowania grypopodobnego (ILI) lub ostrego zakażenia górnych dróg oddechowych (ARI) zgodnie z definicjami przypadku

[2] Procent potwierdzeń grypy wśród zachorowań grypopodobnych (ILI) i ostrych zakażeń górnych dróg oddechowych (ARI) na podstawie danych z tygodniowych raportów przesyłanych do Krajowego Ośrodka ds. Grypy NIZP-PZH przez WSSE, które otrzymały próbki do badań wirusologicznych od lekarzy pierwszego kontaktu, biorących udział w nadzorze nad grypą Sentinel.