W ramach monitoringu sytuacji epidemiologicznej grypy w sezonie grypowym 2018/2019 w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 7 kwietnia 2019 r., zanotowano łącznie
3 692 199 zgłoszeń przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę (na podstawie tygodniowych raportów NIZP-PZH obejmujących następujące tygodnie sprawozdawcze 1-7, 8-15, 16-22 i 23-do końca miesiąca).

Zgodnie z informacją podaną w bieżącym Meldunku epidemiologicznym pn. Zachorowania
i podejrzenia zachorowań na grypę w Polsce
w ostatnim okresie sprawozdawczym
tj. 1-7.04.2019 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 102 173 zachorowań na grypę i zakażenia grypopodobne [1]. Średnia dzienna zapadalność wynosiła 38,0 przypadków na 100 000 ludności, co stanowi 10,3 % wzrost w stosunku do poprzedzającego okresu sprawozdawczego (meldunek za okres 23-31.03.2019 r.). W analogicznym okresie zeszłego roku (01-07.04.2018 r.) zarejestrowano w Polsce 126 320  zachorowań na grypę i zakażenia grypopodobne. W przypadkach zachorowań, które były diagnozowane laboratoryjnie w okresie od dnia 03.09.2018 r. do dnia 07.04.2019 roku, w 43,3 % badanych próbek potwierdzono obecność wirusa grypy[2]. Próbki do badań laboratoryjnych w kierunku potwierdzenia zakażenia wirusami grypy pochodzą głównie od pacjentów, którzy są hospitalizowani z powodu ich stanu klinicznego lub współistniejącej choroby.

[1] Jako podejrzenia zachorowań na grypę przyjmuje się wystąpienie u pacjenta jednego z dwóch zespołów objawów klinicznych: zachorowania grypopodobnego (ILI) lub ostrego zakażenia górnych dróg oddechowych (ARI) zgodnie z definicjami przypadku.

[2] Procent potwierdzeń grypy wśród zachorowań grypopodobnych (ILI) i ostrych zakażeń górnych dróg oddechowych (ARI) na podstawie danych z tygodniowych raportów przesyłanych do Krajowego Ośrodka ds. Grypy NIZP-PZH przez WSSE, które otrzymały próbki do badań wirusologicznych od lekarzy. pierwszego kontaktu, biorących udział w nadzorze nad grypą Sentinel.

Wykres:  Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę Źródło: Meldunki Epidemiologiczne – Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Polsce, 2019 nr 4A(13)

W sezonie epidemicznym grypy w Polsce od 1 września 2018 r. do 7 kwietnia 2019 r., zarejestrowano 143 zgonów osób, u których stwierdzono obecność wirusa grypy na podstawie badań wykonanych metodą RT-PCR.

Zgodnie z informacją dostępną na stronie European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) tylko w 11 krajach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego aktywność wirusa grypy jest rozległa (północna, południowa i zachodnia części regionu europejskiego).

Od 25 – 31 marca 2019 r., w ramach nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego na grypą (Sentinel), od pacjentów z objawami klinicznymi grypy pobrano 911 próbek do badania. Wirusa grypy potwierdzono w 287 próbkach (32%). Wirus grypy A wykryto w 283 próbkach, w tym A( H1N1)pdm2009 – 38%, A(H3N2) – 62%. Wirus typu B  wykryto tylko w 4 próbkach.

Od początku trwania sezonu epidemicznego 2018/2019 zachorowania wywołane przez wirus grypy typu A  stanowią 99% (wirus A(H1N1)pdm2009 – 56%, wirus A(H3N2) – 44%). Zachorowania wywołane przez wirus grypy typu B stanowią 1%.

Poniższa mapa, pobrana ze strony ECDC, przedstawia aktywność wirusa grypy w Europie
w okresie od 25 –31 marca 2019 roku.

Z 45 krajów przekazujących dane epidemiologiczne do ECDC, w trzynastym  tygodniu 2019 roku (wg ECDC jest to 25 – 31.03.2019 r.): w 16 krajach odnotowano podstawową aktywność wirusa grypy, w 26 krajach odnotowano niską aktywność wirusa grypy, w 3 krajach odnotowano średnią aktywność wirusa grypy (Bośnia i Hercegowina, Luksemburg i Słowacja).

Ponadto, w 6 krajach  nie odnotowano  rozprzestrzeniania się wirusa grypy (wschodnie i południowe tereny), w 16 krajach odnotowano sporadyczne rozprzestrzenianie się wirusa grypy, w 6 krajach odnotowano ogniska epidemiczne grypy o zasięgu lokalnym (południowe i zachodnie tereny), w 6 krajach odnotowano ogniska epidemiczne grypy o zasięgu regionalnym (wschodnie, północne i południowe tereny), 11 krajów odnotowało ogniska epidemiczne na całym terenie swojego kraju (północne, południowe i zachodnie tereny).

Poniższa mapa, pobrana ze strony ECDC, przedstawia  geograficzne rozprzestrzenienie wirusa grypy w Europie w okresie od 25 –31 marca 2019 roku.

W sezonie 2018/2019 zgodnie z zaleceniami opracowanymi w Europejskiej Agencji Leków na podstawie obserwacji WHO, w skład szczepionek przeciw grypie dostępnych w Europie wchodzą:

– trzy wirusy grypy:

  • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 – wirus podobny
  • A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) – wirus podobny
  • B/Colorado/06/2017 – wirus podobny (B/Victoria/2/87 lineage)1

lub

– cztery wirusy grypy:

  • ww. i B/Phuket/3073/2013 – wirus podobny (B/Yamagata/16/88 lineage)

Szczepienia przeciw grypie są najskuteczniejszą i najtańszą strategią zapobiegania grypie.

W chwili obecnej, w Polsce sytuacja epidemiologiczna nie stwarza podstaw do prowadzenia zaostrzonego nadzoru epidemiologicznego grypy, ani do ogłoszenia specjalnego alertu przeciwepidemicznego.