W ramach monitoringu sytuacji epidemiologicznej grypy w sezonie grypowym 2018/2019
w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 15 kwietnia 2019 r., zanotowano łącznie
3 805 280 zgłoszeń przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę (na podstawie tygodniowych raportów NIZP-PZH obejmujących następujące tygodnie sprawozdawcze 1-7, 8-15, 16-22 i 23-do końca miesiąca).

Zgodnie z informacją podaną w bieżącym Meldunku epidemiologicznym pn. Zachorowania
i podejrzenia zachorowań na grypę w Polsce
w ostatnim okresie sprawozdawczym
tj. 8-15.04.2019 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 113 081 zachorowań na grypę i zakażenia grypopodobne[1]. Średnia dzienna zapadalność wynosiła 36,8 przypadków na 100 000 ludności, co stanowi 3,2 % spadek w stosunku do poprzedzającego okresu sprawozdawczego (meldunek za okres 01-07.04.2019 r.). W analogicznym okresie zeszłego roku (08-15.04.2018 r.) zarejestrowano w Polsce 103 570  zachorowań na grypę i zakażenia grypopodobne. W przypadkach zachorowań, które były diagnozowane laboratoryjnie w okresie od dnia 03.09.2018 r. do dnia 14.04.2019 roku, w 43,2 % badanych próbek potwierdzono obecność wirusa grypy[2]. Próbki do badań laboratoryjnych w kierunku potwierdzenia zakażenia wirusami grypy pochodzą głównie od pacjentów, którzy są hospitalizowani z powodu ich stanu klinicznego lub współistniejącej choroby.

[1] Jako podejrzenia zachorowań na grypę przyjmuje się wystąpienie u pacjenta jednego z dwóch zespołów objawów klinicznych: zachorowania grypopodobnego (ILI) lub ostrego zakażenia górnych dróg oddechowych (ARI) zgodnie z definicjami przypadku

[2] Procent potwierdzeń grypy wśród zachorowań grypopodobnych (ILI) i ostrych zakażeń górnych dróg oddechowych (ARI) na podstawie danych z tygodniowych raportów przesyłanych do Krajowego Ośrodka ds. Grypy NIZP-PZH przez WSSE, które otrzymały próbki do badań wirusologicznych od lekarzy pierwszego kontaktu, biorących udział w nadzorze nad grypą Sentinel.

 

Wykres:  Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę Źródło: Meldunki Epidemiologiczne – Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Polsce, 2019 nr 4B(14)

W sezonie epidemicznym grypy w Polsce od 1 września 2018 r. do 15 kwietnia 2019 r., zarejestrowano 146 zgonów osób, u których stwierdzono obecność wirusa grypy na podstawie badań wykonanych metodą RT-PCR.

Zgodnie z informacją dostępną na stronie European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)  tylko w 8 krajach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego aktywność wirusa grypy jest rozległa (północna, południowa i zachodnia części regionu europejskiego).

Od 1 – 7 kwietnia 2019 r., w ramach nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego na grypą (Sentinel), od pacjentów z objawami klinicznymi grypy pobrano 845 próbek do badania. Wirusa grypy potwierdzono w 198 próbkach (23%). Wirus grypy A wykryto w 197 próbkach. Wirus   grypy A( H1N1)pdm2009  stanowił – 37,5%, a w wirus  A(H3N2) – 62,5%. Wirus typu B  wykryto tylko w 1 próbce.

Od początku trwania sezonu epidemicznego 2018/2019 zachorowania wywołane przez wirus grypy typu A  stanowią 99%; zarejestrowano łącznie 8 671 (55,2%) zachorowań wywołanych przez wirus A(H1N1)pdm2009 oraz 7 044 (44,8%) wywołanych przez wirus A(H3N2). Zachorowania wywołane przez wirus grypy typu B stanowią 1%.

Poniższa mapa, pobrana ze strony ECDC, przedstawia aktywność wirusa grypy w Europie
w okresie od 1 – 7 kwietnia 2019 roku.

Z 47 krajów przekazujących dane epidemiologiczne do ECDC, w czternastym  tygodniu 2019 roku (wg ECDC jest to 1 – 7.04.2019 r.): w 18 krajach odnotowano podstawową aktywność wirusa grypy, w 27 krajach odnotowano niską aktywność wirusa grypy, w 2 krajach odnotowano średnią aktywność wirusa grypy (Bośnia i Hercegowina, Kazachstan).

Ponadto, w 4 krajach  nie odnotowano rozprzestrzeniania się wirusa grypy (Bułgaria, Izrael, Luksemburg, Uzbekistan), w 19 krajach odnotowano sporadyczne rozprzestrzenianie się wirusa grypy, w 7 krajach odnotowano ogniska epidemiczne grypy o zasięgu lokalnym (północne, południowe i zachodnie tereny), w 9 krajach odnotowano ogniska epidemiczne grypy o zasięgu regionalnym, 8 krajów odnotowało ogniska epidemiczne na całym terenie swojego kraju (północne, południowe i zachodnie tereny).

Poniższa mapa, pobrana ze strony ECDC, przedstawia  geograficzne rozprzestrzenienie wirusa grypy w Europie w okresie od 1 –7 kwietnia 2019 roku.

W sezonie 2018/2019 zgodnie z zaleceniami opracowanymi w Europejskiej Agencji Leków na podstawie obserwacji WHO, w skład szczepionek przeciw grypie dostępnych w Europie wchodzą:

– trzy wirusy grypy:

  • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 – wirus podobny
  • A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) – wirus podobny
  • B/Colorado/06/2017 – wirus podobny (B/Victoria/2/87 lineage)1

lub

– cztery wirusy grypy:

  • ww. i B/Phuket/3073/2013 – wirus podobny (B/Yamagata/16/88 lineage)

Szczepienia przeciw grypie są najskuteczniejszą i najtańszą strategią zapobiegania grypie.

W chwili obecnej, w Polsce sytuacja epidemiologiczna nie stwarza podstaw do prowadzenia zaostrzonego nadzoru epidemiologicznego grypy, ani do ogłoszenia specjalnego alertu przeciwepidemicznego.