Malaria, denga, Chikungunya to choroby, które dla nas brzmią egzotycznie. Kleszczowe zapalenie mózgu czy borelioza wydają się nam bez porównania bardziej znajome.

Wiele je dzieli, mimo to mają wspólny mianownik – należą do chorób przenoszonych przez wektory, czyli organizmy przenoszące czynnik chorobotwórczy taki jak wirus, bakteria lub pierwotniak.

Choroby przenoszone przez wektory

Wektorami mogą być na przykład komary, moskity czy kleszcze.

  • Malaria (zimnica) jest chorobą wywołaną przez pierwotniaki z rodzaju Plasmodium, w warunkach naturalnych jest przenoszona przez komary.
  • Chikunguna to choroba wywołana przez arbowirusa Chikungunya i przenoszona przez komary.
  • Denga – wektorami wirusa dengi są również komary.
  • Kleszczowe zapalenie mózgu jest wirusową chorobą ośrodkowego układu nerwowego przenoszoną przez kleszcze.
  • Borelioza, którą wywołują bakterie, a przenoszą na człowieka kleszcze.

Jak chronić siebie i swoich bliskich?

W Polsce przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu chroni nas skutecznie szczepienie. Niestety walka z innymi chorobami bywa trudniejsza. Wybierając się w podróż, szczególnie do krajów egzotycznych, należy bezwzględnie zasięgnąć porady lekarza specjalisty mającego wykształcenie i praktykę w dziedzinie medycyny podróży.