W okresie od lipca do października 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadziła z inicjatywy własnej kontrolę systemu szczepień ochronnych w Polsce.

Celem kontroli systemu szczepień ochronnych w Polsce była ocena – czy organizacja systemu szczepień ochronnych gwarantuje bezpieczeństwo dzieci.

W wyniku kontroli dokonano w szczególności oceny:

  1. stosowanych standardów bezpieczeństwa w zakresie szczepień ochronnych,
  2. sposobu wykonywania obowiązków przez podmioty odpowiedzialne za realizację zadań w zakresie szczepień ochronnych i nadzoru epidemiologicznego,
  3. działań edukacyjnych prowadzonych w celu zapewnienia rodzicom dostępu do wszystkich niezbędnych informacji w zakresie zagrożeń związanych z nieszczepieniem dziecka oraz o ewentualnych odczynach poszczepiennych,
  4. skuteczności nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Zdrowia i Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Głównym Inspektoracie Sanitarnym, Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny, pięciu wojewódzkich i sześciu powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz u 10 świadczeniodawców.

Wśród głównych wniosków i rekomendacji sformułowanych w podsumowaniu wyników kontroli znajduje się stwierdzenie, że obowiązujący w Polsce system szczepień ochronnych zapewnia bezpieczeństwo zarówno dzieciom poddawanym szczepieniu, jak i całej populacji. System szczepień ochronnych działał skutecznie, ponieważ każde dziecko miało gwarancję wykonania szczepienia, a stan szczepienia był wysoki. Mimo jednak sprawnego działania systemu, od kilku lat obserwowany jest systematyczny wzrost liczby osób uchylających się od poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Jak wskazuje NIK, konieczne jest zatem kontynuowanie już podjętych działań, w tym nie tylko realizowanych poprzez możliwości jakie wynikają z obszaru edukacji i promocji szczepień ochronnych (akcje edukacyjne, kampanie społeczne), ale również poprzez skuteczne prowadzenie działań egzekucyjnych w przypadku uchylania się od obowiązkowych szczepień ochronnych.

Ponadto należy podejmować inicjatywy i poszukiwać nowych sposobów dotarcia do rodziców i opiekunów z informacjami wskazującymi na zasadność realizacji szczepień ochronnych. Jednocześnie pozytywną ocenę NIK uzyskała prowadzona od 2013 roku przez Główny Inspektorat Sanitarny akcja informacyjna pt. Zaszczep w sobie chęć szczepienia, która stanowi ważne i rzetelne źródło informacji dla osób zainteresowanych problematyką szczepień ochronnych. Natomiast jako nieskuteczne NIK oceniła m.in. działania podejmowane w celu rozszerzenia i unowocześnienia katalogu obowiązkowych szczepień ochronnych.

Czytaj więcej: Informacje o wynikach kontroli. System szczepień ochronnych dzieci. LKR.410.015.00.2015 Nr ewid. 209/2015/P15/080/LKR