Gdy lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego.

W przypadku, gdy lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego, lekarz kieruje osobę objętą obowiązkiem szczepienia ochronnego do konsultacji specjalistycznej zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Sytuacje szczególne wymagające konsultacji obejmują między innymi:

  • pacjentów z grup ryzyka, w tym wcześniaki i osoby przewlekle chore,
  • pacjentów, u których występuje konieczność ułożenia indywidualnego programu szczepień,
  • postępowanie i kontynuacja szczepień po niepożądanym odczynie poszczepiennym,
  • inne, w których lekarz realizujący program szczepień ochronnych ma wątpliwości co do optymalnej metody postępowania.