Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie firmy i organizacje do udziału w europejskim KONKURSIE DOBRYCH PRAKTYK zorganizowanym w ramach kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji, które szczególnie aktywnie i efektywnie zarządzają ryzykiem związanym z występowaniem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy oraz wprowadzili w swoim przedsiębiorstwie/organizacji odpowiednie rozwiązania z tym związane.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy: etap krajowy (organizowany przez CIOP-PIB) i etap europejski (organizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy).

Termin przesyłania zgłoszeń dla firm i organizacji w Polsce upływa w dniu 22 stycznia 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na etapie krajowym odbędzie się w I połowie lutego 2019 r. Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom tego etapu jest planowane wiosną 2019 r., podczas specjalnie w tym celu zorganizowanej konferencji.

Więcej informacji o konkursie, formularz wniosku oraz kryteria oceny znajdą Państwo na stronie CIOP. Lub w zakładce „Może ci się przydać” po prawej stronie.

Jednocześnie, niezależnie od Konkursu Dobrych Praktyk, serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Do u konkursu można zgłaszać opracowania w trzech kategoriach:

  • Rozwiązania techniczne i technologiczne
  • Prace naukowo-badawcze
  • Przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne

Prace do Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy można nadsyłać do 30 września 2018 r.

Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpi pod koniec roku 2018.

Więcej informacji na stronie CIOP – Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.