Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego