Zapraszamy na naszą stronę: https://gis.gov.pl/zdrowie/dopalacze/materialy-edukacyjne, gdzie znajduje się najnowsza Top lista  substancji psychoaktywnych, najczęściej identyfikowanych w zabezpieczanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tzw. „dopalaczach”


ulotka dopalacze to śmierć slider 700x457 copy

Sanepid i Policja z Katowic zamknęły kolejny sklep z dopalaczami.

Policjanci z Katowic zlikwidowali kolejny sklep z dopalaczami. Tym razem chodzi o lokal, który działał przy ulicy Markiefki w Bogucicach. To kolejny już punkt sprzedający niebezpieczne dla zdrowia substancje odurzające, który na celownik obrali katowiccy funkcjonariusze

Więcej: http://katowice.naszemiasto.pl


poznań policja

Poznańscy policjanci wspólnie z Państwową Inspekcją Sanitarną weszli do sklepu przy ul. Przemysłowej w Poznaniu, gdzie miały być sprzedawane dopalacze. Funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby, które kupiły substancje oraz dwie, które miały je sprzedawać. Lokal został zamknięty.

 Więcej Telewizja Republika: http://telewizjarepublika.pl


wrocław wyrok copyWrocławski sąd okręgowy skazał na karę pozbawienia wolności członków gangu, który produkował dopalacze i wprowadzał je na rynek. Tym samym dał sygnał, że żaden z handlarzy śmiercią nie jest bezpieczny, a dilerzy muszą się liczyć z karą nie tylko finansową, ale również bezwzględnego więzienia.

To precedensowy wyrok wskazuje, że handlujących dopalaczami, oprócz kary pieniężnej (od 20 tyś do miliona złotych) mogą się spodziewać ścigania z art 165 Kk za sprowadzenie na kupujących groźbę utraty zdrowia lub życia. W sprawie wrocławskiego gangu oskarżonych jest 19 osób. Dzięki trwającemu ponad rok śledztwu udało się postawić na ławie oskarżonych, nie tylko sprzedających bezpośrednio dopalacze, ale również pomysłodawców i szefów szajki. Sześć osób poddało się dobrowolnej karze, m.in. dwaj oskarżeni otrzymali karę dwóch lat bezwzględnego więzienia,  reszta nie przyznała się do winy. Ich proces rozpocznie się w czwartek.

Więcej w Gazecie Wrocławskiej: http://www.gazetawroclawska.pl

oraz TVN24: https://www.tvn24.pl


prok dop Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, którzy produkowali i wprowadzili do obrotu szkodliwe dla zdrowia i życia substancje tzw. „dopalacze” - „narkotyki nowej ery”.

19 OSÓB ZASIĄDZIE NA ŁAWIE OSKARŻONYCH

więcej: http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/oskarzeni-o-produkcje-i-handel-narkotykow-nowej-ery.html#.WjD7JzfdjIW


monarGłówny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie "MONAR" szkoli pracowników sanepidów na temat dopalaczy.

Dwadzieścia jednodniowych zajęć, dla przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na temat; „Dopalacze” czym są i jak działają” trwają od końca października i zakończą się w grudniu. Szkoleniem objętych jest 800 osób.

Blok szkoleniowy obejmuje takie tematy jak:

· Uzależnienie – rodzaje mechanizm następstwa.

· Czynniki sprzyjające i symptomy uzależnienia.

· Rozpoznawanie osób po użyciu „dopalaczy” ( cechy fizyczne i psychiczne ).

· Metody postępowania z osobami znajdującymi się pod wpływem „dopalaczy".

Uczestnicy szkolenia, nauczą się także jak prowadzić działania zapobiegawcze i podejmować działania interwencyjne. Każdy z uczestników otrzymuje świadectwo uczestnictwa.


mz logo

Jest gotowy nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Z przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia projektu nowelizacji wynika, że za samo posiadanie dopalaczy w najlepszym przypadku grozić będzie grzywna, a w najgorszym (gdy będą to znaczne ilości substancji) - pozbawienie wolności do trzech lat.

Ministerstwo Zdrowia chce też znacznie surowiej niż dzisiaj karać za sprzedaż zakazanych substancji psychoaktywnych. Grozić ma za to do 12 lat więzienia. Za nakłanianie małoletniego do spożycia takiej substancji będzie można trafić za kratki na osiem lat, a jeśli zrobi się w to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kara urośnie do 10 lat.

Do 20 grudnia można zgłaszać uwagi do "projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii".


img 0428W Krakowie w dniach 20-22.09.17r. odbyła się narada Koordynatorów Zespołów ds. Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Wojewódzkich Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych.

W spotkaniu oprócz pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej wzięli udział również przedstawiciele Policji, Katedry Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Instytutu Ekspertyz Sądowych.

W czasie narady omawiano takie tematy jak m.in.: kierunki zmian przepisów dot. nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych, wpływ zmian prawnych na rynek nowych substancji psychoaktywnych w Polsce, nowe substancje psychoaktywne w praktyce eksperckiej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM oraz działania Policji i służb celnych w zakresie ograniczenia wprowadzania do obrotu "dopalaczy".


 

dsc 0030 W Warszawie w dniach 18-19 września odbyła się Konferencja Nowe substancje psychoaktywne – wyzwanie dla monitorowania, badań i polityki.

Wśród prelegentów nie zabrakło przedstawicieli Głównego Inspektora Sanitarnego. Jedną z prezentacji nt: "Działania służb państwowych w zakresie zwalczania nowych narkotyków (NSP) w Polsce przedstawił Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Tomasz Białas.

Więcej: http://reshumanae.org.pl/konferencja-nowe-substancje-psychoaktywne-wyzwanie-dla-monitorowania-badan-i-polityki/


elbląg sprawa zdjęcieJuż nie tylko właściciele sklepów i firm zajmujących się produkcją lub wprowadzaniem dopalaczy do obrotu, ale również bezpośredni sprzedawcy przestają być bezkarni:

Kamil L., sprzedawca dopalaczy, idzie za kratki. Tak postanowił we wtorek Sąd Rejonowy w Olsztynie. Decyzja jest jeszcze nieprawomocna.
Przeczytaj cały tekst: Sprzedawca dopalaczy idzie za kratki - Olsztyn

http://olsztyn.wm.pl/452108,Sprzedawca-dopalaczy-idzie-za-kratki.html#ixzz4mbtwxwpv


logo centralnego biura śledczegoNajwiększa fabryka w Europie śmiercionośnych "dopalaczy" zlikwidowana przez policjantów CBŚ Policji na Pomorzu

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145704,Jedna-z-najwiekszych-w-Europie-fabryk-smiercionosnego-klefedronu-4CMC-zlikwidowa.html


Informacja o badaniu „Młodzież a dopalacze – postawy i zachowania”

Trzecia klasa gimnazjum (lub wiek odpowiadający temu poziomowi edukacji) może być najbardziej newralgicznym okresem, kiedy trzeba poświęcić uczniom szczególną uwagę w kontekście zapobiegania ich doświadczeniom z różnymi używkami, w szczególności z dopalaczami - wynika z badania „Młodzież a dopalacze – postawy i zachowania”.

Ogólnopolskie badanie „Młodzież a dopalacze – postawy i zachowania” zostało zaprojektowane i przygotowane w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Badanie przeprowadzono we wrześniu 2016 roku w oparciu o autorski kwestionariusz ankiety na reprezentatywnej grupie 5.500 uczniów w wylosowanych szkołach w Polsce. Losowanie miało charakter warstwowy proporcjonalny, błąd szacunku nie przekracza 1,32 punktu procentowego przy poziomie ufności równym 95%. Badanie zrealizowano na próbie: uczniów II klas gimnazjów oraz II klas liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych. W każdej z wylosowanych szkół objęto badaniem jedną klasę drugą, ankiety wypełniali wszyscy obecni w dniu ankietyzacji uczniowie.

Głównym celem projektu było uzupełnienie wiedzy w obszarze funkcjonowania rynku „nowych narkotyków”, które stanowią obecnie istotne zagrożenie dla młodych Polaków. Uzyskane wyniki posłużą do lepszego dopasowania działań profilaktycznych, mających służyć znaczącemu ograniczeniu problemu tzw. „dopalaczy”.

Deklarowany przez uczniów wiek pierwszych kontaktów z substancjami zastępczymi to najczęściej co najmniej 13-14 lat , czyli okres nauki w gimnazjach. Relatywnie wcześniejszy pierwszy kontakt z dopalaczami deklarują chłopcy.

Analiza wskazań starszych uczniów pokazała zróżnicowane nasilenie doświadczeń z dopalaczami, najwięcej badanych , aż ponad 30 % wskazań to uczniowie zasadniczych szkół w województwie mazowieckim, lubelskim i łódzkim. Odsetek uczniów zgłaszających kontakty z dopalaczami w technikach to 20 % w województwach: lubelskim, mazowieckim, podlaskim. W liceach młodzież najrzadziej deklarowała kontakt ze środkami zastępczymi, najwyższy odsetek 10 % w liceach ogólnokształcących występował w województwach: podkarpackim, lubuskim i łódzkim.

W przypadku wpływu pozostałych zmiennych charakteryzujących populację uczniów deklarujących stosowanie dopalaczy to miejsce zamieszkania (miasto/wieś) nie ma większego znaczenia, to wydaje się, że rodzaj rodziny, w jakiej są wychowywani uczniowie można traktować jako determinantę. Okazuje się, że uczniowie mieszkający z rodzicami rzadziej decydują się na tego rodzaju doświadczenia. Częściej dochodzi do korzystania z dopalaczy wśród uczniów wychowywanych przez opiekunów innych niż rodzice i uczniów mieszkających samodzielnie. Podobnie w sytuacji, gdy jeden z opiekunów pracuje poza miejscem zamieszkania – w tym przypadku również wzrasta odsetek osób zażywających dopalacze.

Badanie zostało dofinansowane w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” rozpoczął się 1 lipca 2012 r. a zakończył się 31 marca 2017 r. Jego przeprowadzenie było możliwe dzięki porozumieniu, jakie 28 czerwca 2012 r. powstało między Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym – Instytucją Realizującą. Przy realizacji tego projektu uczestniczyły także cztery instytucje partnerskie: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.wykonane w ramach projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dofinansowanie Projektu w 15% w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.


dsc02049

W siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie od 5 do 7 kwietnia 2017 roku odbyła się  "Narada Szkoleniowa Pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej" poświęcona problemowi środków zastępczych. W naradzie wzięli udział koordynatorzy zespołów ds. Nadzoru nad Środkami Zastępczymi oraz kierownicy pionu Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkich Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych. Omówione zostały m.in. takie tematy jak: "Dynamika nowych narkotyków w Polsce", " Najnowsze substancje psychoaktywne wykryte w laboratoriach kryminalistycznych Policji", "Planowane działania edukacyjne w obszarze środków zastępczych w roku 2017".


wsse kraków konkursWystartował konkurs #ANTYDOPALACZE. Do wygrania klip z Bosskim Romanem! Organizatorem jest Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie.

Konkurs #ANTYDOPALACZE kierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej województwa małopolskiego. Zadaniem konkursowym jest napisanie tekstu i nagranie kontynuacji utworu, którego pierwszą zwrotkę przygotował lider Drużyny Mistrzów – Bosski Roman (szczegóły na stronie http://www.druzynamistrzow.com/artykuly/Konkurs-Antydopalacze).


Zachęcamy do zapoznania się z nowymi materiałami edukacyjnymi zamieszczonymi na stronach Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi - czym są nowe narkotyki z jakimi mamy do czynienia na rynku polskim w ostatnich latach:

1- Charakterystyka obecnego rynku narkotykowego w Polsce - prof. dr hab. Dariusz Zuba

2- Nowe substancje psychoaktywne - toksyczność, zatrucia i skutki zdrowotne ostrych intoksykacji - dr Piotr Burda

3- Nowe narkotyki w praktyce służb Państwowej Inspekcji Sanitarnej - ujęcie przekrojowe - Kinga Barczuk,

a także nową pozycją w zakładce infolinia - FAQ gdzie znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące dopalaczy.


 

kongresPinkas: Jeszcze za wcześnie, żeby ogłosić sukces w walce z dopalaczami

– Rolą ministra zdrowia jest prowadzanie edukacji zdrowotnej, tak aby żadnemu z młodych ludzi nie przyszło do głowy sięgać po środki zastępcze. Na taką nowoczesną edukację są środki w Narodowym Programie Zdrowia – mówi Jarosław Pinkas.

 źródło:http://www.medexpress.pl/pinkas-jeszcze-za-wczesnie-zeby-oglosic-sukces-w-walce-z-dopalaczami/65589


toruń dop

DOPALACZE KRADNĄ ŻYCIE.

Pod takim hasłem odbyła się w Toruniu konferencja poświęcona niebezpiecznym substancjom psychoaktywnym. W hotelu Filmar pojawiło się dużo młodzieży z toruńskich szkół średnich, ale jak się okazuje, częściej dopalaczami zatruwają się osoby dorosłe.

Relacja z konferencji: https://gra.fm/dopalacze-kradna-zycie.html


elbląg sprawa zdjęcieTragiczne skutki zażywania dopalaczy. Brutalnie zabił żonę. Zadał jej 30 ran nożem. Był po dopalaczach

Źródło: http://www.gazetawroclawska.pl/dolny-slask/a/brutalnie-zabil-zone-zadal-jej-30-ran-nozem-byl-po-dopalaczach,10662266/


 

elbląg sprawa zdjęcieDziewięć lat więzienia i 60 tys. zł zadośćuczynienia dla matki Patryka - taką karę wymierzył 19-letniemu Mateuszowi O. Sąd Okręgowy w Kielcach. Prokuratura i rodzina domagały się surowszego wyroku

źródło: http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20653186,dziewiec-lat-wiezienia-za-smierc-przy-kieleckim-plastyku.htmlelbląg sprawa zdjęcieProkuratorzy ostrzej traktują handlarzy groźnych substancji, ścigając ich z paragrafu o narażeniu życia.

źródło: http://www.rp.pl/Przestepczosc/306079870-Bat-na-bossow-od-dopalaczy.html#ap-3


dopalaczeW centrum Kielc sprzedawali dopalacze. W lokalu z automatami do gier.

źródło: http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20195619,w-centrum-kielc-sprzedawali-dopalacze-w-lokalu-z-automatami.html#ixzz4AtsLvuev


tvn 24 logoKanistry pod plandeką, paleta z bromem. "Mimo warunków towar pierwsza klasa"

źródło: http://www.tvn24.pl/krakow,50/policjanci-zlikwidowali-laboratorium-w-nim-dopalacze-i-narkotyki,650305.html


dop bydgoszczPolicjanci w Bydgoszczy zabezpieczyli prawie 7 kg. dopalaczy wartych ponad 300 tysięcy złotych. Dopalacze zabezpieczyli także policjanci z Ursynowa. W sklepie, w specjalnie przygotowanej skrytce, zabezpieczyli 150 opakowań nielegalnych substancji.

źródło: www.policja.pl


 

 

dsc00052

- Stała współpraca różnych służb to warunek konieczny do ograniczenia podaży środków zastępczych – powiedział Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny otwierając naradę szkoleniową koordynatorów Zespołów ds. Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych ( 7-8 kwietnia br).

W naradzie wzięli udział również przedstawicieli Policji i Służby Celnej, których reprezentanci przedstawili dokonania w zwalczaniu środków zastępczych w Polsce we współpracy z pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W czasie narady omawiano m.in. sytuację po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kwestie bieżące dotyczące prowadzenia i aktualizowania systemu monitorowania informacji o „dopalaczach” (SMIOD). Ważnym tematem narady była sytuacja związana z pojawieniem się na rynku najnowszych substancji psychoaktywnych wykrytych w laboratoriach kryminalistycznych Policji, po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Kluczowym problemem jest ciągle duża liczba zatruć środkami zastępczymi w 2015 r.


ulotka dopalacze to śmierć slider 700x457W dopalaczach coraz częściej identyfikowane są substancje o ostrej toksyczności; w zeszłym roku odnotowano ponad 7 tys. podejrzeń zatruć dopalaczami i ponad 20 zgonów - wynika z informacji resortu zdrowia, zaprezentowanej w środę 30 marca sejmowej komisji zdrowia.

źródło: www.pap.pl


 bez tytułu copyl1160268

W Wiedniu w dniach 14-22 marca br. na 59 sesji obradowała Komisja Środków Odurzających ONZ (Commission on Narcotic Drugs - CND). W spotkaniach wzięła udział delegacja Polski, w tym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Pośród spraw związanych z problematyką narkotykową, omawiano kwestię rosnącego na świecie zagrożenia wiążące się z handlem i zażywaniem nowych substancji psychoaktywnych, będących składnikami tzw. „dopalaczy”

Spotkania Komisji ds. Środków Odurzających, która została powołana jako centralne ciało kreowania polityki ONZ w zakresie spraw związanych z narkotykami odbywają się co roku. Komisja umożliwia państwom członkowskim analizę globalnych zagrożeń i problemów wynikających z produkcji, handlu i zażywania narkotyków oraz zaleca środki, które należy powziąć, aby je zwalczyć. Ponadto Komisja monitoruje implementację Konwencji międzynarodowych w zakresie kontroli narkotyków (Drug Control Conventions - 1961, 1971, 1988). W jej kompetencji leży również wskazywanie substancji, które mają być poddane międzynarodowej kontroli.

Udział w tegorocznej sesji komisji Środków Odurzających NZ stanowiło etap przygotowawczy dla uczestnictwa polskiej delegacji w Sesji Specjalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych poświęconej narkotykom (UNGASS), która odbędzie się w Nowym Jorku w dniach 19-21 kwietnia 2016 r.

Przedstawiciel GIS, podczas spotkań towarzyszących obradom plenarnym, tzw. side events, miał możliwość przedstawienia społeczności międzynarodowej polskich doświadczeń w walce ze sprzedażą i produkcją środków zastępczych (tzw. „dopalaczy”) w Polsce.


senat zespół ds konsumentówSenacki zespól ds. ochrony konsumentów omawiał sprawę "dopalaczy"

W Senacie powstał zespół ds. ochrony konsumentów zajmujący się ochroną praw, szczególnie dwóch grup społecznych: młodzieży i osób starszych. Zespół na drugim posiedzeniu zajął się problem handlu tzw. „dopalaczami”.

Po ponad pól roku od wejścia w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomani podjęto próbę oceny skuteczności podejmowanych działań. W spotkaniu 25 lutego 2016 r. uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa sprawiedliwości, zdrowia, spraw wewnętrznych i administracji państwowej, Służby Celnej, Prokuratury Generalnej oraz Policji. Uczestnicy zgodzili się, że należy wzmocnić kompetencje służb publicznych i wyposażyć je w nowoczesny sprzęt, by walka z handlem „dopalaczami” była skuteczniejsza. Ich zdaniem największym problemem w walce z „dopalaczami” jest identyfikacja środków wprowadzanych do nielegalnego obrotu oraz ciągłe powstawanie nowych środków.

źródło:senat.gov.pl


król dopalaczyProces Dawida B., "króla dopalaczy". Zeznania kolejnych świadków: był urzędnikiem, został rencistą

-Po zażyciu dopalaczy Koko miał drgawki, halucynacje i bardzo wysokie ciśnienie. Sześć razy był leczony w szpitalu i w końcu został rencistą

Czytaj więcej: http://www.dzienniklodzki.pl

źródło: dzienniklodzki.pl


wrocław wyrok

Wrocław - Precedensowy wyrok sądu: Handlarz dopalaczami narażał innych na utratę zdrowia 

Handlarz dopalaczami narażał innych ludzi na utratę zdrowia. Pójdzie do więzienia na dwa lata. To precedensowy wyrok wrocławskiego sądu.

Czytaj więcej: http://www.gazetawroclawska.pl

źródło: gazetawroclawska.pl


dopalaczeRozbito gang handlujący dopalaczami i pigułkami gwałtu. Zaopatrywał 60 proc. rynku w Polsce

Potężny cios w rynek handlu dopalaczami w Polsce. Jak dowiedzieli się reporterzy śledczy RMF FM, policja i straż graniczna rozbiły największy gang handlujący tymi śmiertelnie groźnymi specyfikami. W olbrzymiej operacji antydopalaczowej brało udział kilkuset funkcjonariuszy, a wszystko nadzorowali śledczy z dwóch prokuratur.

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl

źródło: rmf24.pl


logo cinnUŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ POLSKĄ MŁODZIEŻ W 2015 r. 

W maju i czerwcu 2015 r. w ramach międzynarodowego projektu: „European School Survey Project on Alcohol and Drugs” (ESPAD) zrealizowano audytoryjne badanie ankietowe na losowej próbie reprezentatywnej uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych (wiek: 15-16 lat) oraz drugich klas szkół ponadgimnazjalnych (wiek: 17-18 lat) naszego kraju. Badania ESPAD podjęto po raz pierwszy w 1995 r. z inicjatywy Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group), działającej przy Radzie Europy.

plik do pobrania: Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w 2015 r. – prezentacja

źródło: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=907006


pol cz wa areszt handKolejny areszt za handel dopalaczami

Policjanci z Częstochowy zatrzymali kolejną osobę podejrzaną o wprowadzanie do obrotu niebezpiecznych substancji psychoaktywnych. W domu oraz w samochodzie podejrzanego, śledczy zabezpieczyli ponad 230 sztuk saszetek z tzw. "dopalaczami". Na wniosek śledczych, 40-letni mieszkaniec Łodzi został tymczasowo aresztowany. źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/161360,Kolejny-areszt-za-handel-dopalaczami.html


gk koszalin strona tytułowa stop dopalaczePolecamy stronę Głosu Koszalińskiego poświęconą walce z dopalaczami

 


wroc lab zam 13.01.16

 

Ogromna fabryka dopalaczy zlikwidowana we Wrocławiu


 Eksperci o ,,dopalaczach"

Ponad 50 przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nauczycieli oraz funkcjonariuszy służb mundurowych z Polski, Słowacji, Czech oraz Ukrainy uczestniczyło w zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie międzynarodowej konferencji na temat środków zastępczych. Dyskusja odbyła się w ramach Podkarpackiego Forum Kryminalistyki .
W konferencji nt. „Instrumenty przeciwdziałania narkomanii, a problem tzw. dopalaczy” uczestniczył m.in. Jacek Łuczak – Radca Głównego Inspektora Sanitarnego w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi. W dyskusji uczestniczyli również funkcjonariusze Policji, Służby Więziennej oraz pracownicy inspekcji sanitarnej, a także dyrektorzy podkarpackich szkół ponadgimnazjalnych. W konferencji wzięli także udział przedstawiciele Służby Więziennej (Penitencjarnej) z Ukrainy, Czech i Słowacji.
Podczas zorganizowanej przez uczelnię konferencji poruszona została problematyka nowelizacji polskiej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, obowiązująca od 1 lipca 2015 r. Mowa była także o zagrożeniu ,,dopalaczami” w Polsce i woj. podkarpackim oraz o kwestiach prawnych i sanitarnych przeciwdziałania produkcji i wprowadzania do obrotu ,,dopalaczy”. W toku dyskusji mówiono o rozwiązaniach prawnych obowiązujących w innych państwach w zakresie przeciwdziałania narkomanii, a także o walce z wprowadzeniem do obrotu środków odurzających i środków zastępczych z perspektywy działań podejmowanych przez Unię Europejską.
Dyskusję zakończyła prezentacja propozycji zmian legislacyjnych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii sformułowanych w wyniku badań prowadzonych w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Zdaniem autora propozycji, prof. Czesława Kłaka ustawa powinna formułować definicję środka zastępczego bez powiązania z wykazem substancji psychoaktywnych zawartym w rozporządzeniu ministra właściwego ds. zdrowia. – To pozwoli uniknąć sytuacji, w której do obrotu wprowadzony zostanie substancja nowa, dotychczas nieznana, a przez to nieumieszczona w wykazie. Autor jest zdania, że niezbędna jest zmiana filozofii walki z tymi, którzy produkują i wprowadzają do obrotu środki zastępcze. Niezbędne jest sięgnięcie po karę kryminalną, jako środek reakcji na takie zachowania – podkreślił prof. Czesław Kłak. Dodał, że udzielenie środka zastępczego bezpośredniemu konsumentowi także powinno być uznane za przestępstwo, a w obecnym stanie prawnym nie jest.
Zabierając głos w dyskusji Jacek Łuczak Radca Głównego Inspektora Sanitarnego w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi, który reprezentuje Polskę w organizacjach międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu środków zastępczych, zaznaczył, że Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów – Przemyśl jest jedyną uczelnią w Polsce, która kompleksowo zajmuje się problematyką dotyczącą dopalaczy, zarówno w aspekcie prawnym kryminalistycznym, jak i sanitarnym. Dodał również, że przedłożone propozycje zostały dobrze uzasadnione i z pewnością są cennym głosem w dyskusji na temat przeciwdziałania wprowadzania do obrotu i produkcji dopalaczy. Jacek Łuczak podkreślił także, że stało się już tradycją, że WSPiA co roku organizuje konferencję poświęconą ,,dopalaczom” z udziałem przedstawicieli wszystkich zainteresowanych służb.

łuczak narada


O środkach zastępczych z policjantami

W dniach 7-8 grudnia 2015 roku w Poznaniu odbyły się warsztaty szkoleniowe dla kadry kierowniczej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji i Naczelników Wydziałów do walki z Przestępczością Narkotykową Komend Wojewódzkich i Komend Miejskich Policji oraz Wydziałów Kryminalnych Komend Wojewódzkich Policji. Gościem warsztatów był m.in. Tomasz Białas – Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi, który zapoznał uczestników z działaniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zwalczaniu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych przez Główny Inspektorat Sanitarny.
Przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalnego Policji oraz Biura Służby Kryminalnej w swoich prezentacjach przybliżyli uczestnikom zagadnienia dotyczące zabezpieczenia mienia w sprawach narkotykowych, zasady oraz taktyki wdrożenia i przeprowadzenia operacji specjalnych, problematykę nowych substancji psychoaktywnych i zwalczania nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych. Omówiono również kwestie zwalczania przestępczości narkotykowej w oparciu o możliwości Systemu Informacyjnego Schengen II generacji, a także wprowadzania do obrotu narkotyków i dopalaczy za pośrednictwem ukrytych sieci internetowych. Podczas spotkania podsumowano efekty zwalczania przestępczości narkotykowej w 2015 r.


O ,,dopalaczach” w Areszcie Śledczym 

W Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie zostało przeprowadzone szkolenie „Dopalacze – czym są i jak działają” skierowane do funkcjonariuszy mazowieckich jednostek penitencjarnych pracujących ze skazanymi. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Celem przeprowadzonego szkolenia było zapoznanie uczestników z wiedzą na temat środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Funkcjonariusze Służby Więziennej zapoznali się działaniem nowych narkotyków na organizm człowieka, charakterystyką najczęściej występujących na rynku ,,dopalaczy” i z postaciami w jakich one występują. Omówiono także regulacje prawne oraz wynikającą z nich odpowiedzialność za wprowadzanie i rozpowszechnianie substancji psychoaktywnych. Zwrócono uwagę na rolę organów państwa w zakresie realizacji ustawowego zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu ww. substancji. Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu przeciwdziałania przedostawaniu się substancji psychoaktywnych i ich obrotowi na terenie zakładów karnych.

 

więzienia1

więzienie2


mz logoRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nowych substancji psychoaktywnych z dnia 27 listopada 2015


mz logoRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną z dnia 27 listopada 2015


onz logoKonwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i i substancjami psychotropowymi