Dane z działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie dopalaczy w latach 2011 - 2017

dane 2011 2017
 


Wykaz środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych substancji psychoaktywnych zidentyfikowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tzw. dopalaczach (1.01.2016 - 31.03.2018)

Na podstawie informacji gromadzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny w sprawie identyfikowanych substancji psychoaktywnych oraz częstotliwości ich pojawiania się w produktach wynika, że w I kwartale 2018 r. klasyfikację najczęściej ujawnianych substancji obejmowały związki chemiczne o nazwach: MDMA, 4-CMC, 4-CEC, 2C-TFM, 5F-ADB. Wskazane przedmiotowe związki chemiczne reprezentują grupę syntetycznych kannabinoidów, pochodnych katynonu oraz fenyloetyloamin. Warto zaznaczyć, że od 2011 r. MDMA ma status substancji psychotropowej grupy I-P, co nie zmienia faktu, że pojawia się na rynku w składzie tzw. „dopalaczy” rekwirowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Ponadto na scenie substancji psychoaktywnych w danym okresie została po raz pierwszy zidentyfikowana substancja o nazwie etizolam, która należy do grupy benzodiazepin. W badanym okresie dwoma dominującymi grupami związków są syntetyczne katynony oraz syntetyczne kannabinoidy. Powyższe substancje z dużym prawdopodobieństwem stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.


 

                                                              polska 2017Mapa przedstawia liczbę podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2017 roku wyniosła 11,00 przypadków na 100 tysięcy.


 

 

polska 2016 zatrucia niebieska

 

 

 

 

 

Mapa przedstawia liczbę podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2016 roku wyniosła 11,19 przypadków na 100 tysięcy.


polska 2015 zatrucia brązowa                                                                 

Mapa przedstawia liczbę podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2015 roku wyniosła 18,92 przypadków na 100 tysięcy.

 


 

polska 2014 zatrucia

Mapa przedstawia liczbę podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2014 roku wyniosła 6,29 przypadków na 100 tysięcy.