Czynnik uciążliwy w środowisku pracy to czynnik, którego oddziaływanie na pracownika może być przyczyną złego samopoczucia lub nadmiernego zmęczenia.

Nie stanowi zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka, lecz w istotny sposób przyczynia się do obniżenia jego zdolności do wykonywania pracy lub innej działalności bądź wpływa na zmniejszenie wydajności.

Dla czynników uciążliwych nie ustalono NDS, NDN ani czasookresów badań, są jednak ważnym elementem środowiska pracy, których badanie lub pomiary wymagają inne akty prawne np. Kodeks pracy. W zależności od poziomu oddziaływania lub innych warunków czynnik uciążliwy może się stać szkodliwym, a szkodliwy niebezpiecznym.

Do głównych czynników o charakterze uciążliwym zaliczyć można następujące kategorie:

 • prace monotypowe,
 • mikroklimat umiarkowany,
 • hałas infradźwiękowy,
 • obciążenie psychiczne,
 • obciążenie statyczne,
 • oświetlenie,
 • wysiłek fizyczny,
 • praca na wysokości.

Bezpieczne i zdrowe warunki pracy przez całe życie zawodowe są dobre dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa. Takie jest główne przesłanie kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” organizowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

W latach 2016–2017 kampania „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” służyła promowaniu zrównoważonego życia zawodowego i zdrowego starzenia się. W ramach kampanii informowano o znaczeniu zapobiegania zagrożeniom przez całe życie zawodowe, zadbano o poszerzenie wiedzy w zakresie dostosowywania pracy do indywidualnych zdolności, wspomagano pracodawców i pracowników poprzez przekazywanie im informacji i narzędzi do zarządzania BHP w kontekście starzenia się pracowników oraz promuje się wymianę dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–17 przyświecały cztery główne cele:

 1. promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego,
 2. zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego,
 3. umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej,
 4. wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.

W dalszym ciągu na stronie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy dostępnych jest wiele cennych zasobów, przydatnych zarówno dla pracodawców, jak i pracowników:

 • sprawozdania i studia przypadku na temat zarządzania BHP w kontekście starzenia się siły roboczej,
 • praktyczny e-przewodnik dotyczący zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej,
 • prezentacje PowerPoint, ulotki plakaty i inne materiały promocyjne,
 • infografiki,
 • filmy animowane.