Cholera jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie – przecinkowce cholery (Vibro cholerae) serogrupa O1 lub O139.

Bakterie te mogą przetrwać długi czas w wodzie skażonej odchodami ludzkimi. Poza człowiekiem, który wydala przecinkowce cholery z kałem, (zarówno podczas choroby, jak i w czasie nosicielstwa), nie jest znany inny zwierzęcy rezerwuar zarazków.

Do zakażenia człowieka dochodzi poprzez spożycie żywności zanieczyszczonej bezpośrednio lub pośrednio kałem, albo wymiocinami osoby zakażonej lub poprzez wypicie skażonej wody. Rzadziej choroba występuje po spożyciu surowych lub niedogotowanych skorupiaków – krabów, krewetek i innych owoców morza odławianych w przybrzeżnych wodach.

Głównym objawem choroby jest biegunka, jednak ciężkość towarzyszących symptomów może być różna. Choroba zaczyna się nagle i gwałtownie, nie towarzyszy jej gorączka. W postaci typowej dominuje biegunka bez bólów brzucha oraz często także obfite wymioty. Prowadzi to do znacznego odwodnienia, które manifestuje się suchością błon śluzowych, zmniejszeniem elastyczności skóry, zaburzeniami elektrolitowymi, kurczami mięśni. Przy zastosowaniu właściwego leczenia (antybiotykoterapia i nawodnienie organizmu), na skutek zakażenia umiera mniej niż 1% osób, u których wystąpiły objawy.

Częściej występują postaci atypowe cholery, przebiegające wyłącznie z biegunką, czy w postaci poronnej, szczególnie u dzieci. U ok. 75 % osób zakażonych mogą nie występować objawy choroby.

 

Informacja dla osób podróżujących w regiony występowania zachorowań na cholerę

 

W celu uniknięcia zachorowania należy:

  • przestrzegać zasad higieny osobistej (np. myć ręce wodą z mydłem przed przyrządzaniem i spożywaniem posiłków, po wyjściu z toalety, po zmianie pieluchy u dziecka),
  • jeść tylko żywność poddaną właściwej obróbce termicznej (gotowaną, pieczoną, duszoną, dobrze wysmażoną),
  • do przygotowywania posiłków (np. mycia owoców i warzyw) używać tylko wody przegotowanej lub butelkowanej,
  • unikać spożywania surowych lub półsurowych ryb i owoców morza,
  • pić tylko przegotowaną wodę lub napoje z fabrycznie zamkniętych butelek,
  • unikać używania kostek lodu sporządzonych z nieprzegotowanej wody lub soków,
  • w przypadku konieczności skorzystania z wody nieprzegotowanej, pochodzącej z niewiadomego źródła, zastosować specjalne tabletki do odkażania wody (tabletki są dostępne w aptekach – zaopatrz się w nie przed wyjazdem),
  • unikać kupowania produktów żywnościowych lub napojów z przydrożnych straganów,
  • utrzymywać porządek w swoim otoczeniu, w szczególności dbać o czystość w pomieszczeniach takich jak kuchnia i łazienka, stosować się do zaleceń lekarzy oraz miejscowych służb sanitarnych.