Dane dotyczące zgonów z powodu grypy są w Polsce bardzo zaniżone – powiedziała prof. Lidia Brydak, kierownik  Krajowego Ośrodka ds. Grypy na dorocznej konferencji (04 grudnia br.) organizowanej przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jak wyjaśniali eksperci, często jako przyczynę wyjściową podaje się zapalenie płuc, a nie grypę, bezpośrednią przyczyną zgonu w dokumentacji jest na ogół niewydolność krążeniowo-oddechowa. Od początku sezonu zgłoszono w Polsce ponad 800 tys. zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę.

Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego przypomniała, że szczepienia ochronne są podstawową i najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniu. Ponadto ważne są również: izolacja chorego (reżim domowy), higiena rąk i higiena kaszlu, wietrzenie pomieszczeń oraz ogólna dbałość o stan zdrowia.

Prof. Aneta Nitsch – Osuch z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  zwróciła uwagę, że grypa w odróżnieniu od infekcji przeziębieniowych znacznie częściej powoduje ciężkie powikłania. Najczęściej dotyczą one układu oddechowego i układu krążenia, ale katalog możliwych konsekwencji grypy jest niezwykle szeroki. W zasadzie każdy narząd i każdy układ w organizmie człowieka jest podatny  na powikłania pogrypowe. Szacuje się, ze liczba zgonów z powodu grypy na terenie Unii wynosi 170 tys. rocznie.

Dr Grzegorz Cessak, prezes URPL,WBiPB  omówił zasady rejestracji szczepionek przeciwko grypie. W każdym przypadku oceniany jest stosunek korzyści do ryzyka, bezpieczeństwo stosowania i skuteczność.  W Farmakopei Polskiej zawartych jest 61 szczegółowych wymagań dotyczących szczepionek. Działający przy Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) specjalny Komitet na bieżąco analizuje wszelkie sygnały dotyczące działań niepożądanych.