Jak co roku w okresie miesięcy letnich w Europie oraz w innych regionach świata organizowane są liczne imprezy masowe, w tym festiwale, koncerty, parady itp., w których udział biorą uczestnicy z wielu państw, o zróżnicowanej sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych.

Mając to na uwadze należy dążyć do minimalizowania  ryzyka dalszego szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych od powracających do kraju uczestników ww. wydarzeń, także poprzez odpowiedni kontakt z podmiotami świadczącymi opiekę zdrowotną.

Zalecenia przed podróżą

Zaleca się, aby uczestnicy masowych spotkań upewnili się, że posiadają aktualne szczepienia (obowiązkowe w danym kraju /zalecane ze względu na kierunek podróży). Szczególną uwagę zwraca się na odrę i WZW A ze względu na niestabilną sytuację w ich zakresie w krajach europejskich oraz na świecie.

Zalecenia podczas pobytu

  • Ogólne zalecenia dotyczące ochrony przed komarami, kleszczami i innymi wektorami poprzez stosowanie repelentów i odpowiedniego ubioru lub stosowanie moskitier w godzinach wieczornych/nocnych. Ma to związek z pojawiającymi się na terenie Europy od dekady ogniskami takich chorób jak: denga, chikungunya, gorączka Zachodniego Nilu, malaria. Istotne ryzyko związane jest także z kleszczowym zapaleniem mózgu i boreliozą, które są przenoszone przez kleszcze.
  • Ogólne zalecenia dotyczące dobrych praktyk higienicznych tj. dokładne i częste mycie rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety oraz przed przyrządzaniem i spożywaniem pokarmów, ale także po zmianie dziecku pieluchy, toalecie nosa itp. W przypadku braku wody i mydła uczestnicy powinni zaopatrzyć się  w chusteczki lub płyn o właściwościach dezynfekcyjnych.

Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania przez potencjalnie skażoną żywność/wodę uczestnicy powinni pić wodę butelkowaną oryginalnie zamkniętą lub przegotowaną, oraz prawidłowo obchodzić się z żywnością (zapoznaj się z 5 krokami do bezpiecznej żywności).

  • Ogólne zalecenia dotyczące bezpiecznych praktyk seksualnych poprzez stosowanie prezerwatyw w celu uniknięcia przenoszenia infekcji takich jak: rzeżączka, kiła, HIV, WZW B i C.
  • Uczestnicy powinny również pamiętać, aby nie kontaktować się osobami, u których widoczne są jakiekolwiek objawy chorobowe. Należy także unikać kontaktu ze zwierzętami dzikimi i nieznanymi.
  • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów np. gorączki, biegunki, wymiotów, kaszlu, itp. uczestnicy powinni zasięgnąć porady lekarskiej i starać się mieć jak najmniejszy kontakt z innymi ludźmi, aby uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się infekcji.

Zalecania po powrocie

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych po powrocie należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, informując o przebytej podróży.

Informacja opracowana na podstawie materiałów ECDC  z dnia 23.06.2018 r.