Z dniem 30 września 2018 r. sezon kąpielowy został zakończony.

Tym samym pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom biorącym udział w realizacji tego przedsięwzięcia, w tym szczególnie:

  • osobom, które korzystały z Serwisu kąpieliskowego w celu sprawdzenia aktualnej sytuacji na kąpielisku;
  • organizatorom za prowadzenie kąpielisk oraz aktywne wprowadzanie danych do Serwisu kąpieliskowego;
  • wójtom, burmistrzom i prezydentom miast zaangażowanym w proces decyzyjny w zakresie organizacji kąpielisk;
  • Wodom Polskim, Wojewódzkim Inspektorom Ochrony Środowiska, Dyrektorom Urzędów Morskich oraz Dyrektorom Parków Narodowych za opiniowanie wykazów kąpielisk;
  • Pracownikom Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych za nadzór nad kąpieliskami w sezonie kąpielowym 2018.

Zapraszamy do odwiedzania Serwisu kąpieliskowego od dnia 1 czerwca 2019 roku. Informacja o tworzeniu kąpielisk znajduje się w zakładce Organizacja kąpielisk (https://sk.gis.gov.pl/index.php/informacje).