Współpraca

Patronat Głównego Inspektora Sanitarnego

Objęcie patronatem honorowym przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub udział Inspektora w komitecie honorowym są wyróżnieniami honorowymi podkreślającymi szczególny charakter imprez lub wydarzeń o dużym znaczeniu dla promocji zdrowia oraz rozwoju ochrony zdrowia w Polsce.

Patronat honorowy Głównego Inspektora Sanitarnego lub jego uczestnictwo w komitecie honorowym mogą być przyznane wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne, a także tym, które wpisują się w tematykę zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a ich realizacja służy promocji zdrowia.

Aby wystąpić o patronat honorowy Głównego Inspektora Sanitarnego lub jego udział w komitecie honorowym organizowanego wydarzenia należy wypełnić wniosek i złożyć w Kancelarii Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub wysłać go na adres:

Główny Inspektorat Sanitarny,
ul. Targowa 65, 03–729 Warszawa

Wniosek o patronat należy przesłać nie później niż na dwa miesiące przed dniem, w którym planowane jest przedsięwzięcie. Złożenie prośby nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu. Organizator otrzymuje informację o przyznaniu patronatu bądź odrzuceniu wniosku.

Współpraca międzynarodowa

Główny Inspektor Sanitarny w zakresie swych kompetencji i wykonywanych zadań prowadzi współpracę, w szczególności z instytucjami i agendami UE, do której możemy zaliczyć:

  • Funkcjonowanie w Głównym Inspektoracie Sanitarnym Punktu Koordynującego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w Polsce,
  • Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego i koordynowanie działań w zakresie systemu Rapid Alert System for Food and Feed RASFF w Polsce,
  • Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego systemem wczesnego ostrzegania i reagowania (Early Warning and Response System – EWRS) w zakresie zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi oraz innymi zagrożeniami transgranicznymi.

Ponadto, Główny Inspektor Sanitarny wyznaczył Przedstawiciela Polski do prac w Komitecie ds. Bezpieczeństwa Zdrowia zgodnie z Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE.

Główny Inspektorat Sanitarny współpracuje z unijnymi agendami tj. ECDC, EFSA, ECHA.

Przedstawiciele urzędu biorą również czynny udział w pracach grup roboczych UE tj. np. Grupa Robocza ds. Środków Spożywczych.

Wydarzenia i przedsięwzięcia objęte patronatem honorowym Głównego Inspektora Sanitarnego

Wydarzenie Data Miejsce Organizator
Akcja szczepienia lekarzy i lekarzy dentystów, przeciwko grypie 5 – 10 listopada 2018 r.  Warszawa Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie
V Wojewódzka Konferencja „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu – Powiedz NIE używkom” 24 października 2018 r. Katowice Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Konferencja „Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży” 29-30 listopada 2018 r. Uniejów Fundacja Misja Medyczna
Przegląd małych form teatralnych „Dopalacze – ryzykujesz życie” 21 listopada 2018 r.  woj. świętokrzyskie Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Konferencja „Zdrowie publiczne w Niepodległej Polsce. Konferencja jubileuszowa z okazji obchodów 99-lecia służb sanitarnych oraz 100-lecia odzyskania Polski” 7 listopada 2018 r.  Warszawa Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
Konferencja „Bezpieczny Szpital Przyszłości” wrzesień-listopad 2018 r. Poznań, Gdańsk, Wrocław, Katowice. Warszawa Idea Trade M. Malinowski, D. Szafrański sc
IV Śląska Konferencja Medyczno-Prawna 26 października 2018 r. Katowice Śląski Uniwersytet w Katowicach – Wydział Prawa i Administracji
Konferencja „Polka w Europie” pt.: „Wyzwania współczesnej medycyny” 21-23 września 2018 r. Rzeszów Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia
XIX Regionalna Edycja Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie – Rówieśnicza Edukacja Zdrowotna, Propagowanie Postów Trzeźwości w tym Abstynenckich w Środowisku Młodzieżowym 16 marca 2018 r. woj. śląskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót”
Konferencja „Czyste ręce ratują życie. Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego” 8 maja 2018 r. Warszawa Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Konferencja z okazji Światowego Dnia Gruźlicy 26 marca 2018 r. Warszawa Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Konferencja naukowa”Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym” 15-16 maja 2018 r. Lublin Katedra Medialnej Komunikacji Społecznej KUL
Konferencja „Wiem co jem, wiem co piję, wiem gdzie odpoczywam…wiem czym jeżdżę” 24-26 września 2018 r. Wrocław Fundacja Health&Life
XVI Festiwal Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby 28 września 2018 r. Busko- Zdrój Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju
Publikacja „Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń” marzec 2018 r. projekt ogólnopolski Stowarzyszenie Zdrowe Pokolenie
Konferencja naukowo-techniczna „Bezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki” 28 września 2018 r. Kraków Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
VIII konferencja bioindykacyjna „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych” 18-20 kwietnia 2018 r. Kraków TIGRET Sp. z o.o.
II Pomorski Festiwal Krótkich Filmów o HIV kwiecień 2018 r. Gdynia Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
XVIII Kongres International of Infection Control 25-27 kwietnia 2018 r. Kraków Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych
Wielkanoc – Mięsne Święta – Polska Tradycja” 23 marca- 10 kwietnia 2018 r. Poznań, Warszawa Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
Konferencja „Czy zdrowa dieta w XXI wieku jest możliwa? Choroby dietozależne. Edukacja zdrowotna” 8-9 marca 2018 r.
Warszawa Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego Sekcja Promocji Zdrowia przy Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kampania „Zaszczep ucznia wiedzą o szczepionkach” wrzesień-październik 2018 r. projekt ogólnopolski Media Support Group
Konferencja „Szczepię się – chronię zdrowie swoje i innych” 19 kwietnia 2018 r. Kielce Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Aktualne zagrożenia Zdrowotne” 16 kwietnia 2018 r. Warszawa Polskie Towarzystwo Higieniczne
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej 5-7 kwietnia 2018 r. Łódź Polskie Towarzystwo Endokrynologii Onkologicznej
28 finał Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 7 czerwca 2018 r. Siedlce Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w ramach XXI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych 12-15 kwietnia 2018 r. Wisła Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych
IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zdrowie publiczne, zagrożenia onkologiczne, choroby zakaźne, medycyna katastrof” 21-23 maja 2018 r. Pisz Warmińsko – Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Konferencja „Promocja zdrowia w Polsce – wyznania i szanse” 18 maja 2018 r. Warszawa Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
Obchody 20-lecia Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka 26 maja 2018 r. Warszawa Fundacja Instytutu Matki i Dziecka
Konferencja „Ochrona pracowników podczas usuwania azbestu” 10 października 2018 r. Wrocław  

3M Poland Sp. z o.o.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?