Współpraca

Patronat Głównego Inspektora Sanitarnego

Objęcie patronatem honorowym przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub udział Inspektora w komitecie honorowym są wyróżnieniami honorowymi podkreślającymi szczególny charakter imprez lub wydarzeń o dużym znaczeniu dla promocji zdrowia oraz rozwoju ochrony zdrowia w Polsce.

Patronat honorowy Głównego Inspektora Sanitarnego lub jego uczestnictwo w komitecie honorowym mogą być przyznane wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne, a także tym, które wpisują się w tematykę zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a ich realizacja służy promocji zdrowia.

Aby wystąpić o patronat honorowy Głównego Inspektora Sanitarnego lub jego udział w komitecie honorowym organizowanego wydarzenia należy wypełnić wniosek i złożyć w Kancelarii Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub wysłać go na adres:

Główny Inspektorat Sanitarny,
ul. Targowa 65, 03–729 Warszawa

Wniosek o patronat należy przesłać nie później niż na dwa miesiące przed dniem, w którym planowane jest przedsięwzięcie. Złożenie prośby nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu. Organizator otrzymuje informację o przyznaniu patronatu bądź odrzuceniu wniosku.

Współpraca międzynarodowa

Główny Inspektor Sanitarny w zakresie swych kompetencji i wykonywanych zadań prowadzi współpracę, w szczególności z instytucjami i agendami UE, do której możemy zaliczyć:

  • Funkcjonowanie w Głównym Inspektoracie Sanitarnym Punktu Koordynującego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w Polsce,
  • Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego i koordynowanie działań w zakresie systemu Rapid Alert System for Food and Feed RASFF w Polsce,
  • Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego systemem wczesnego ostrzegania i reagowania (Early Warning and Response System – EWRS) w zakresie zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi oraz innymi zagrożeniami transgranicznymi.

Ponadto, Główny Inspektor Sanitarny wyznaczył Przedstawiciela Polski do prac w Komitecie ds. Bezpieczeństwa Zdrowia zgodnie z Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE.

Główny Inspektorat Sanitarny współpracuje z unijnymi agendami tj. ECDC, EFSA, ECHA.

Przedstawiciele urzędu biorą również czynny udział w pracach grup roboczych UE tj. np. Grupa Robocza ds. Środków Spożywczych.

Wydarzenia i przedsięwzięcia objęte patronatem honorowym Głównego Inspektora Sanitarnego

Wydarzenie Data Miejsce Organizator
Szczyt Zdrowie 2020 3-4 czerwca 2020 r.   Warszawa Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia
Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic „GRANICE 2020” 28-29 października 2020 r.  Lublin    Targi Lublin SA
Konkurs wiedzy pn. ”Jakość i bezpieczeństwo żywności” 10 marca – 10 czerwca 2020 r. województwo mazowieckie Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
V Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5-6 marca 2020 r. Katowice Grupa PTWP SA
Kurs pn. ”Szczepienia ochronne dla lekarzy” 25-26 marca 2020 r. Warszawa Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
Kampania edukacyjno-społeczna pn. „Nie igraj z kleszczem. Wygraj z Kleszczowym Zapaleniem Mózgu” marzec – październik projekt ogólnopolski Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej z Warszawy
Konferencja z okazji Światowego Dnia Gruźlicy 19 marca 2020 r. Warszawa Instytut Gruźlicy i Choroby Płuc
 Poradnik dla mamy i taty pn. ”BabyBOX” projekt ogólnopolski Łukasz Durajski
Kampania pn. ”Nie palę, bo…” grudzień 2019 r. – styczeń 2021 r. projekt ogólnopolski Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Konferencja i Kampania pn. „Wiem co jem, wiem co piję, wiem gdzie odpoczywam, wiem czym jeżdżę…”. od marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. projekt ogólnopolski Fundacja Health & Life
V Warszawskie Dni Promocji Zdrowia pn. „Nieznajomość zdrowia szkodzi, więc #WEŹ SIĘ ZBADAJ! Badania profilaktyczne kluczem do zdrowia” 27-28 lutego 2020 r. Warszawa Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego Sekcja Promocji Zdrowia przy Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn: „Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia” 19-20 marca 2020 r. Warszawa  Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Konferencja pt.: „Czyste ręce ratują życie. Profilaktyka zakażeń u personelu medycznego” 7 maja 2020 r. Warszawa Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Państwowa Inspekcja Sanitarna dawniej i dziś. Rys historyczny, aktualne i przyszłe wyzwania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w powiecie brodnickim w obliczu nowych zagrożeń dla zdrowia publicznego 28 listopada 2019 r. Brodnica Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy
Konferencja pt.: „Analiza marketingu żywności dla niemowląt w trosce o ochronę karmienia piersią w Polsce – wyniki pierwszego w Polsce badania z wykorzystaniem narzędzia Net-code”

 

15 listopada 2019 r Warszawa Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, Klinika Neonatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Konferencja dot. profilaktyki  HIV/AIDS pt. „HIV/AIDS chcę wiedzieć więcej !” 21 listopada 2019 r. Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach
 Obchody Jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarno-Epidemiologicznych województwa łódzkiego 12 grudnia 2019 r. Łódź Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi
Konferencja naukowo – szkoleniowa pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne – profilaktyka i standardy postępowania” 17 września 2019 r. Jedlnia Letnisko Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu
Wystawa „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia” 11 września 2019 r . Warszawa Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie
IV Międzynarodowy Kongres Medycyny Morskiej, Tropikalnej, Hiperbarycznej i Podróży 26 – 28 września 2019 r. Gdynia Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
Program edukacyjny „Znamię ! Znam je ?” rok szkolny 2019/2020 projekt ogólnopolski Fundacja „Gwiazda Nadziei”
Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic  „GRANICE 2019” 25 – 26 września 2019 r. Lublin Targi Lublin S.A. w Lublinie
„ Farmaceuci Bez Granic – Polska Edycja 2 Farmaceuta Przyszłości.  Immunoprofilaktyka wybranych chorób infekcyjnych” 9 – 12 maja 2019 r. Warszawa Konsorcjum Naukowe Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Konferencja w ramach „Europejskiego Tygodnia Szczepień” pn. „Zaszczep w sobie zdrowie” 11 kwietnia 2019 r. Warszawa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie
Konferencja profilaktyki zdrowotnej pn. „Dlaczego ludzie sięgają po nowe narkotyki 9 kwietnia 2019 r.  Brodnica Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy
Konkurs INSPIRACJE-nagrody w ramach programu „Bezpieczny Szpital Przyszłości” 7 marca 2019 r. Katowice IDEA Trade Warszawa
Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2019 „Zdrowe Nutki” 29  października 2019 r. Kielce Polskie Towarzystwo Higieniczne oraz WSSE w Kielcach
Dopalacze – ryzykujesz życiem 30 października 2019 r. Kielce Polskie Towarzystwo Higieniczne oraz WSSE w Kielcach
Współodpowiedzialność w procesie leczniczym. Stan obecny i rekomendacje listopad 2019 – styczeń 2020 Warszawa Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO
Szczepienia ochronne i nowe zagrożenia epidemiologiczne 19 listopada 2019 r Ostrowia Mazowiecka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej
Jubileusz 100-lecia Służb Sanitarnych 10 października 2019r. Warszawa Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
Jubileusz 100-lecia Służb Sanitarnych w województwie pomorskim 20 listopada 2019r. Gdańsk Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Konferencja pn. „100 lat Służb Sanitarnych w Polsce” 26 listopada 2019r. Włocławek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
V Zjazd Diagnozujących i Leczących Gruźlicę na temat  „Gruźlica w Polsce – koniec czy początek ?”  29 października 2019 r. Kraków Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
Kampania pn. „Wykaz przyjmowanych produktów” wrzesień 2019 r.-długofalowo projekt ogólnopolski  PASMI-Związek Pracodawców Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty
Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań marzec 2019 r. – marzec 2022 r. Poznań Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Wojewódzka Konferencja dot. Profilaktyki nowotworów pn. „ Rak w XXI wieku ” 17 października 2019r. Katowice Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
Wojewódzka Konferencja pn. „ Bezpieczeństwo i higiena w gabinecie stomatologicznym – bądź świadomy i pracuj bezpiecznie ” 17 października 2019r.  Katowice Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
VI Konferencja naukowa pn. „ Szkoła wolna od używek ” 3 października 2019 r. Katowice  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
Konferencja naukowa pn. „Nowe wyzwania w obszarze kontroli obrotu środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi ” 14-16 października

2019 r.

Gorzów Wielkopolski Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
„Szczepimy – chronimy” od października
do listopada
Warszawa Okręgowa Izba Lekarska
„Konferencja Jubileuszowa z okazji
100 – lecia Służb Sanitarnych w Polsce”
2 października 2019 r. Ciechanów Powiatowa Stacja
Sanitarno – Epidemiologiczna w Ciechanowie
„ Aktualne problemy zdrowia publicznego ” 28 października 2019 r.  Toruń  Państwowy Powiatowy Inspektor w Toruniu
XVI Mikołowska Powiatowa Kampania Społeczna pt.: Łańcuch Czystych Serc – narkomani, alkoholizmowi, dopalaczom, przemocy interpersonalnej – nie, dobru – tak ” 10 września 2019 r.  Mikołów Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT”
z Mikołowa
XVIII Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie”. 20-22 września 2019 r. Olsztyn Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia”
„Podstępne WZW” wrzesień 2019  – czerwiec 2020 r. projekt ogólnopolski  Fundacja „ Gwiazda Nadziei”
II Kongres Komunikacji w Ochronie Zdrowia 11-12 czerwca 2019 r. Łódź  Fundacja „Misja Medyczna”
Konferencja naukowa pn. „Zdrowie najwyższym dobrem i celem – historia i efekty 100 lat działalności służby sanitarno-epidemiologicznej w Małopolsce”              30 września 2019 r. Wieliczka Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Uroczyste obchody 100-lecia Służb Sanitarnych 10 czerwca 2019 r. Białystok Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

 

Konferencja  – ”Szczepienia Ochronne – w teorii i praktyce” 14 czerwca 2019 r. Opole Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Konferencja – „Mózg masz jeden, neuroinfekcji jest wiele!”  15 maja 2019 r., Warszawa Fundacja „ Aby żyć”
Uroczyste obchody 100-lecia Służb Sanitarnych 10 czerwca 2019 r. Białystok Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Konferencja poświęcona szczepieniom ochronnym pn.  „Szczep się – chronię siebie i innych” 24 kwietnia 2019 r. Kielce Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział w Kielcach
Międzywojewódzki Festiwal Krótkich Filmów o HIV 9 kwietnia 2019 r. Gdańsk Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
29 Finał Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 6 czerwca 2019 r. Siedlce Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w ramach XXII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych 25-28 kwietnia

2019 r.

Wisła Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
Konferencja Naukowa „Epimilitaris” pt. Epidemiologia i Bezpieczeństwo CBRN. Nauka, Innowacje, Implikacje Praktyczne”

 

 

15-17 kwietnia

2019 r.

Ryn Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP
XVIII Dzień Polskiej Farmacji „Rynek farmaceutyczny 2019 Karuzela Prawnych zmian w ochronie zdrowia. Jak się w tym odnaleźć” 14 maja 2019 r. Warszawa Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia”
X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 20-22 maja 2019 r.  Pisz Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 „Stres a nasz mózg – walka do wygrania” marzec – czerwiec 2019 r. projekt ogólnopolski Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie
„Tydzień Zdrowia”

1 – 7 kwietnia 2019 r.

projekt ogólnopolski Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland
„III Ogólnopolska Konferencja na temat „Finansowanie rehabilitacji pulmonologicznej w oddziałach szpitalnych i ośrodkach dziennych, a zanieczyszczenie powietrza – krakowski smog”

9 kwietnia 2019 r.

Kraków  Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

Kampania społeczno-edukacyjna – Nie igraj z kleszczem. Wygraj z Kleszczowym zapaleniem mózgu

 30 marca -1 października 2019 r.

projekt ogólnopolski Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Konferencja z okazji Światowego Dnia Gruźlicy

21 marca 2019 r.

Warszawa Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment

24-25 kwietnia

2019 r.

Warszawa Instytut Komunikacji Zdrowotnej

XX Jubileuszowej Regionalnej Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie – rówieśnicza edukacja zdrowotna. Propagowanie postaw trzeźwościowych, w tym abstynenckich w środowisku młodzieżowym

 2019 rok

  Mikołów Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót” w Mikołowie

XVII Festiwal Zdrowia w Busku Zdroju im. Zbigniewa Kociuby.

27 września 2019 r.

Busko-Zdroju  Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
IV Buski Festiwalowy Bieg dla Zdrowia
31 maja 2019 r. Busko-Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Forum Zdrowia z okazji Światowego Dnia Zdrowia
5 kwietnia 2019 r. Busko-Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Monografia pt. „Borelioza” luty 2019 r.  – Prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa, Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego

Wydawnictwo:  Medpress

I Międzynarodowy Kongres Medycyny Stylu Życia 13-14 kwietnia

2019 r.

Warszawa Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia
XXVII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia listopad 2018 r. – marzec 2019 r. projekt ogólnopolski Polski Czerwony Krzyż
IV Zjazd Diagnozujących i Leczących Gruźlicę 12 grudnia 2018 r. Kraków Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bądź zdrów” 21-22 stycznia 2019 r. Paniówka Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
IX Krajowa Konferencja Bioindykacyjna „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych” 08-10 kwietnia 2019 r. Poznań TIGRET Sp. z o.o. Warszawa.
IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego 22-23 listopada 2018 r. Wrocław Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
Akcja szczepienia lekarzy i lekarzy dentystów, przeciwko grypie 5–10 listopada 2018 r.  Warszawa Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie
V Wojewódzka Konferencja „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu – Powiedz NIE używkom” 24 października 2018 r. Katowice Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Konferencja „Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży” 29-30 listopada 2018 r. Uniejów Fundacja Misja Medyczna
Przegląd małych form teatralnych „Dopalacze – ryzykujesz życie” 21 listopada 2018 r.  woj. świętokrzyskie Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Konferencja „Zdrowie publiczne w Niepodległej Polsce. Konferencja jubileuszowa z okazji obchodów 99-lecia służb sanitarnych oraz 100-lecia odzyskania Polski” 7 listopada 2018 r.  Warszawa Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
Konferencja „Bezpieczny Szpital Przyszłości” wrzesień-listopad 2018 r. Poznań, Gdańsk, Wrocław, Katowice. Warszawa Idea Trade M. Malinowski, D. Szafrański sc
IV Śląska Konferencja Medyczno-Prawna 26 października 2018 r. Katowice Śląski Uniwersytet w Katowicach – Wydział Prawa i Administracji
Konferencja „Polka w Europie” pt.: „Wyzwania współczesnej medycyny” 21-23 września 2018 r. Rzeszów Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia
XIX Regionalna Edycja Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie – Rówieśnicza Edukacja Zdrowotna, Propagowanie Postów Trzeźwości w tym Abstynenckich w Środowisku Młodzieżowym 16 marca 2018 r. woj. śląskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót”
Konferencja „Czyste ręce ratują życie. Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego” 8 maja 2018 r. Warszawa Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Konferencja z okazji Światowego Dnia Gruźlicy 26 marca 2018 r. Warszawa Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Konferencja naukowa”Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym” 15-16 maja 2018 r. Lublin Katedra Medialnej Komunikacji Społecznej KUL
Konferencja „Wiem co jem, wiem co piję, wiem gdzie odpoczywam…wiem czym jeżdżę” 24-26 września 2018 r. Wrocław Fundacja Health&Life
XVI Festiwal Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby 28 września 2018 r. Busko- Zdrój Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju
Publikacja „Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń” marzec 2018 r. projekt ogólnopolski Stowarzyszenie Zdrowe Pokolenie
Konferencja naukowo-techniczna „Bezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki” 28 września 2018 r. Kraków Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
VIII konferencja bioindykacyjna „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych” 18-20 kwietnia 2018 r. Kraków TIGRET Sp. z o.o.
II Pomorski Festiwal Krótkich Filmów o HIV kwiecień 2018 r. Gdynia Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
XVIII Kongres International of Infection Control 25-27 kwietnia 2018 r. Kraków Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych
Wielkanoc – Mięsne Święta – Polska Tradycja” 23 marca- 10 kwietnia 2018 r. Poznań, Warszawa Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
Konferencja „Czy zdrowa dieta w XXI wieku jest możliwa? Choroby dietozależne. Edukacja zdrowotna” 8-9 marca 2018 r.
Warszawa Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego Sekcja Promocji Zdrowia przy Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kampania „Zaszczep ucznia wiedzą o szczepionkach” wrzesień-październik 2018 r. projekt ogólnopolski Media Support Group
Konferencja „Szczepię się – chronię zdrowie swoje i innych” 19 kwietnia 2018 r. Kielce Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Aktualne zagrożenia Zdrowotne” 16 kwietnia 2018 r. Warszawa Polskie Towarzystwo Higieniczne
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej 5-7 kwietnia 2018 r. Łódź Polskie Towarzystwo Endokrynologii Onkologicznej
28 finał Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 7 czerwca 2018 r. Siedlce Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w ramach XXI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych 12-15 kwietnia 2018 r. Wisła Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych
IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zdrowie publiczne, zagrożenia onkologiczne, choroby zakaźne, medycyna katastrof” 21-23 maja 2018 r. Pisz Warmińsko – Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Konferencja „Promocja zdrowia w Polsce – wyznania i szanse” 18 maja 2018 r. Warszawa Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
Obchody 20-lecia Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka 26 maja 2018 r. Warszawa Fundacja Instytutu Matki i Dziecka
Konferencja „Ochrona pracowników podczas usuwania azbestu” 10 października 2018 r. Wrocław  

3M Poland Sp. z o.o.

 

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?