Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.),

 

akty zmieniające: (Dz. U. 2014, poz. 1662)(Dz. U. 2015, poz. 1066)(Dz. U. 2015, poz. 1220)(Dz. U. 2015, poz. 1224)(Dz. U. 2015, poz. 1240),
(Dz. U. 2015, poz. 1268).

 

akty wykonawcze: 

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2013 r., poz. 1379).

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).