W wielu szkołach pojawiły się fontanny z wodą do picia, dystrybutory wody, źródełka.

Opracowanie, przygotowane na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, zawiera informacje obejmujące tematykę dotyczącą sposobów zapewnienia odpowiedniej jakości wody wodociągowej do bezpośredniego spożycia, aby w sposób odpowiedzialny móc zachęcać dzieci do jej korzystania.

W zaleceniach zawarte zostały ważne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego wody tj. m.in.:

  • odpowiednia jakość wody zasilającej urządzenia dystrybucyjne,
  • wybór optymalnego rodzaju urządzeń dystrybucyjnych,
  • lokalizacja, rozmieszczenie i ilość urządzeń bezpośrednio udostępniających wodę wodociągową do picia,
  • fachowe podłączenie urządzeń, z zastosowaniem materiałów nie wpływających negatywnie na jakość wody,
  • stały nadzór nad bieżącym stanem higienicznym urządzeń, z okresowym czyszczeniem i sanityzacją/dezynfekcją urządzeń,
  • okresowa kontrola jakości wody, ze szczególnym uwzględnieniem jakości mikrobiologicznej.

Zachęcamy do pobrania wytycznych: „Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych – bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne” z sekcji Może ci się przydać.