Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz w środę, 17 stycznia br. podpisali deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym.

Świadomość znaczenia profilaktyki zdrowotnej na zdrowie oraz jakość życia ludzi w Polsce i na świecie wzrasta. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi do jej propagowania jest edukacja zdrowotna, rozpoczęta już na wczesnym etapie edukacyjnym. Kierując się dobrem dzieci i młodzieży Minister Anna Zalewska i Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz podpisali deklarację o współpracy obu instytucji.

Minister Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektor Sanitarnej zadeklarowali współpracę w zakresie planowania działalności dotyczącej edukacji zdrowotnej, realizacji programów edukacyjnych przeciwdziałających chorobom cywilizacyjnym i uzależnieniu od tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy.

Zarówno szefowa MEN, jak i minister Marek Posobkiewicz zadeklarowali wymianę informacji dotyczących warunków nauczania, szczególnie w zakresie profilaktyki wad postawy oraz ciągłego monitorowania warunków nauczania, tak aby podlegały one sukcesywnemu doskonaleniu.

Ponadto w ramach podpisanej współpracy obie instytucje zadeklarowały chęć organizacji cyklu konferencji wojewódzkich dotyczących tematyki promocji aktywności zdrowotnej w szkołach. Do udziału w spotkaniach z udziałem kuratorów oświaty, wojewodów oraz przedstawicieli Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zostaną zaproszeni dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy.

Terminy konferencji w regionach:

 1. Województwo świętokrzyskie – 12.03.2018
 2. Województwo warmińsko-Mazurskie – 14.03.2018
 3. Województwo mazowieckie – 20.03.2018
 4. Województwo małopolskie – 4.04.2018
 5. Województwo opolskie- 5.04.2018
 6. Województwo podkarpackie – 6.04.2018
 7. Województwo podlaskie – 11.04.2018
 8. Województwo lubelskie – 12.04.2018
 9. Województwo dolnośląskie – 12.04.2018
 10. Województwo kujawsko-pomorskie – 17.04.2018
 11. Województwo zachodniopomorskie – 18.04.2018
 12. Województwo łódzkie – 18.04.2018
 13. Województwo lubuskie – 24.04.2018
 14. Województwo wielkopolskie – 25.04.2018
 15. Województwo śląskie – 16.05.2018
 16. Województwo pomorskie – 29.05.2018