Główny Inspektorat Sanitarny zaprasza do udziału w kolejnych edycjach programów zdrowotnych:

  • „Trzymaj Formę!” – program o zbilansowanym odżywianiu i aktywności fizycznej

  • „ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla młodzieży ponadgimnazjalnej z zakresu profilaktyki uzależnień

  • „Bieg po zdrowie” – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej

 

„Trzymaj Formę!”

W programie mogą uczestniczyć wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe.

Celem  projektu jest  zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, kształtowanie postaw i  zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia,  rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty.

Na potrzeby realizacji programu przygotowano materiały, które zapewniają szybki dostęp do niezbędnej w trakcie realizacji programu wiedzy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu Trzymaj Formę! (kliknij tutaj)

 

„ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Program skierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat, zawiera również elementy angażujące  rodziców.

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

Struktura programu oparta jest na 3 częściach, które mogą być zrealizowane w czasie 6 godzin lekcyjnych (minimum). W pierwszej części zastanawiamy się, w jakim stopniu używanie substancji psychoaktywnych powoduje zewnętrzny kryzys miłości – skraca życie i zabiera zdrowie. W drugiej rozważamy, w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca rozwój miłości między ludźmi. W trzeciej analizujemy, w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca proces generacji, jak szkodzi potomstwu.

ARS

Program ARS, od lutego 2018 r. jest w Bazie Programów Rekomendowanych, więcej o tym na stronie programów rekomendowanych.(kliknij tutaj)

„Bieg po zdrowie”

Program adresowany jest do uczniów IV klas szkół podstawowych i ich rodziców. Wiek odbiorców został dobrany na podstawie badań  HBSC (2010 r.) pierwsze próby palenia papierosów zaczynają się już w wieku 11 lat i poniżej.

Do celów głównych programu należy zapobieganie i opóźnienie inicjacji palenia wyrobów tytoniowych wśród dzieci i młodzieży, oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów w temacie zdrowia.

Zajęcia w ramach programu przeprowadzane są metodami aktywizującymi dostosowanymi odpowiednio do wieku, które sprzyjają identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywują, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu. Podstawą zajęć jest stymulowanie aktywności i kreatywności uczniów.

.

Szczegółowe informacje o programie na stronie (kliknij tutaj)