(16 stycznia br., godz. 10.00)

Na chwilę obecną Główny Inspektorat Sanitarny  nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia, że produkty mleczne dla niemowląt firmy Lactalis we Francji, potencjalnie zanieczyszczone bakterią Salmonella Agona, trafiły na rynek Polski.

Informacje o dystrybucji wycofywanych z rynku produktów firmy Lactalis są przekazywane poprzez system RASFF (System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach). Z informacji tych wynika, że wycofywane produkty trafiły do 12 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, innych krajów europejskich oraz do krajów spoza Europy. Główny Inspektorat Sanitarny bacznie śledzi wszelkie informacje pojawiające się w tej sprawie w RASFF, jednak obecnie nie ma potwierdzenia, że zanieczyszczone produkty firmy Lactalis trafiły do obrotu w Polsce.

Doniesienia medialne mówią o ponad 80 krajach, do których mogły trafić potencjalnie skażone produkty, stąd wczoraj pojawiło się oficjalne zapytanie Komisji Europejskiej w tej sprawie skierowane do władz francuskich.