Ludzkość versus bakterie - kto wygra?

Konferencja z okazji Trzeciej Edycji Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach

13 listopada 2017, godz. 10:00

Aula im. L. Rajchmana, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny

ul. Chocimska 24, Warszawa

 

Program

1. Powitanie – 15 min.

· Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

· Marek Posobkiewicz - Główny Inspektor Sanitarny

· Zbigniew Król, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

· Ewa Lech, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2. Wprowadzenie – 15 min.

· dr Paulina Karwowska, Dyrektor Polskiego Biura WHO

· dr Katarzyna Floryanowicz-Czekalska, Kierownik Polskiego Punktu Koordynacyjnego EFSA w Głównym Inspektoracie Sanitarnym

3. Wystąpienia ekspertów

· Oparta na faktach komunikacja społeczna jako nowoczesne narzędzie w ograniczaniu zachowań sprzyjających narastaniu lekooporności i chorobom zakaźnym

dr hab. n. med. Rafał Gierczyński, prof. NIZP-PZH, Z-ca Dyrektora ds. Epidemiologii i Mikrobiologii – 20 min.

· Problem antybiotykooporności w Polsce na tle innych krajów europejskich – ocena na podstawie danych z nadzoru epidemiologicznego

dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz, Krajowy Konsultant w dziedzinie Epidemiologii – 20 min.

· Zasady antybiotykoterapii podstawą zapobiegania antybiotykoodporności

prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Chorób Zakaźnych - 20 min.

· Narodowy Program Ochrony Antybiotyków – cele i osiągnięcia

dr Beata Mazińska, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków – 20 min.

Przerwa kawowa ok. godz. 11.30 (pytania mediów)

· Lekooporność drobnoustrojów izolowanych z żywności dostępnej w handlu detalicznym

dr Elżbieta Maćkiw, Pracownia Mikrobiologii Żywności, NIZP-PZH– 20 min.

· Urzędowy monitoring oporności: oporność Salmonella i Escherichia coli jako konsekwencja stosowania antybiotyków w weterynarii

dr hab. Dariusz Wasyl, Zakład Mikrobiologii, Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. Antybiotykooporności, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy – 20 min.

· Walka z opornością antybakteryjną w działaniach Inspekcji Weterynaryjnej

lek. wet. Marta Koncewicz , Dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji, Główny Inspektorat Weterynarii – 20 min.

4. Panel ekspertów – podsumowanie - 30 min.

Lunch

antybiotyki