W dorocznym raporcie Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego (Global Food Security Index) Polska zajęła 27. pozycję na świecie, awansując o dwa miejsca.

Spośród analizowanych czynników Polska może pochwalić się osiągnięciem najwyższych możliwych wyników w trzech obszarach - w dostępie dla rolników do finansowania, obecności systemów zabezpieczenia żywnościowego i standardach żywieniowych (100 pkt.). Bardzo wysokie noty Polska otrzymuje również  w przypadku bezpieczeństwa żywności (98,6 pkt.) i procenta populacji żyjącego poniżej światowego progu ubóstwa (99,7 pkt.). Najsłabiej prezentują się wyniki dotyczące zmienności produkcji rolnej (mimo 1,5 pkt. wzrostu, w tej kategorii Polska zajmuje 62. miejsce) i infrastruktury rolniczej (56. miejsce).

żywność