Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz wziął udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Banków Mleka Kobiecego organizowanej przez Fundację Mleka Kobiecego.

Fundacja Bank Mleka Kobiecego powstała, aby promować w środowisku medycznym oraz wśród rodziców ideę dzielenia się naturalnym, przebadanym pokarmem kobiecym zgodnie z zaleceniami WHO/UNICEF. Fundacja upowszechnia wiedzę na temat wartości pokarmu kobiecego oraz stosowania terapii żywieniowej mlekiem matki w warunkach szpitalnych. Fundacja jest podmiotem wdrażającym w szpitalach w całej Polsce program „Mleko Mamy dla wcześniaka”, który ma na celu zwiększenie dostępu do mleka kobiecego dzieciom chorym i długo hospitalizowanym poprzez powoływanie placówek banków mleka w Polsce.

Fundacja Bank Mleka Kobiecego jest oficjalnym przedstawicielem w Polsce Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (ang. EMBA) i z tego tytułu jest uprawniona do oceny standardów placówek banku mleka funkcjonujących w Polsce.

ifone 204

Mleko kobiece dla chorego, szczególnie przedwcześnie urodzonego dziecka powinno być traktowane jako lek. Zawiera tysiące aktywnych składników, które mają wartość poza żywieniową i są nie do wyprodukowania na drodze procesu technologicznego. Poza tym mleko kobiece jest także idealnie dopasowane do potrzeb żywieniowych noworodka, zawiera wyłącznie gatunkowo specyficzne białka i jest najlepiej przyswajalnym pożywieniem.

Karmienie dziecka mlekiem innej, niż biologiczna matka, kobiety wiąże się z pewnym ryzykiem. Jego wyeliminowanie nie jest możliwe bez badań pokarmu oraz dawczyń, włączając badanie statusu serologicznego dawczyń. Mleko z banku mleka jest badane pod kątem czystości mikrobiologicznej i pasteryzowane. Potencjalne dawczynie mleka udzielają wywiadu epidemiologicznego na temat przebytych chorób i trybu życia oraz są kierowane na badania krwi.

ifone 255