27 br. września w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego odbyło się szkolenie "Bezpieczeństwo pacjenta - zapobieganie i minimalizacja negatywnych skutków zdarzeń w ochronie zdrowia".

Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciel organizacji zrzeszających pacjentów: prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej Urszula JAWORSKA, prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia” Beata AMBROZIEWICZ, eksperci oraz pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Izabela KUCHARSKA, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego omówiła sytuację epidemiologiczną w latach 2015 - 2016.

Katarzyna ŁAKOMA, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiła problematykę zakażeń szpitalnych w  kontekście prawa pacjenta. 

Maria PAWLAK, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podzieliła się doświadczeniami o praktycznych aspektach wymogów sanitarnych nałożonych przepisami prawa na podmioty lecznicze.

dsc 0608