Zdaniem ekspertów, narastającą oporność bakterii na antybiotyki (w tym również związki syntetyczne) może prowadzić do poważnego kryzysu współczesnej medycyny. Grozi bowiem poważnym ograniczeniem możliwości leczenia.  W 2008 roku Komisja Europejska na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, ang. European Centre for Disease Prevention and Control) ustanowiła dzień 18 listopada corocznym, Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach (ang. European Antibiotic Awareness Day). Kraje członkowskie UE zobligowane zostały do podjęcia inicjatyw mających na celu zorganizowanie lokalnych obchodów tego Dnia w obrębie każdego państwa.

Wg danych WHO zakażenia szpitalne wywołane wieloopornymi drobnoustrojami powodują rocznie:
• 80 000 zgonów w Chinach,
• 30 000 zgonów w Tajlandii,
• 25 000 w Europie,
• 23 000 w USA.

przeczytaj:

ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ: ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA PUBLICZNEGO

patrz również:

NARODOWY PROGRAM OCHRONY ANTYBIOTYKÓW