Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B) to choroba zakaźna wywołana przez wirusa HBV (Hepatitis B Virus). Wirus HBV jest ok. 100 razy bardziej zakaźny niż HIV.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) to choroba zakaźna wywołana przez wirusa HCV (Hepatitis C Virus).

Jak można się zarazić tymi wirusami?

Do zakażenia może dojść podczas:

  • kontaktu z zakażoną krwią,
  • kontaktu z zakażonymi niejałowymi narzędziami i sprzętem używanymi podczas zabiegów medycznych oraz tych stosowanych do zabiegów fryzjerskich, kosmetycznych czy tatuażu (np. cążki, nożyczki oraz inne ostre narzędzia do pielęgnacji paznokci rąk i stóp, pęsety, kolczyki, itp.),
  • ale także w innych sytuacjach.

Dowiedz się więcej na temat występowania i dróg transmisji zakażeń WZW B oraz WZW C na świecie oraz jak uchronić się przed zakażeniem.

Według szacunków Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Kontroli Chorób w Sztokholmie (ECDC) około 9 mln Europejczyków jest przewlekle zakażonych wirusami powodującymi WZW typu B i C. Większość z nich nie jest tego świadomych, ponieważ objawy tych zakażeń narastają powoli, dając oznaki uszkodzenia wątroby nierzadko po wielu latach. Aby rozpoznać WZW typu B i C niezbędne jest przede wszystkim wykonanie badań diagnostycznych potwierdzających kontakt z wirusem i obecność materiału genetycznego wirusa HBV lub HCV we krwi. Znaczenie szybkiej diagnostyki i wczesnego wykrywania nowych zakażeń WZW typu B i WZW typu C dla zdrowia publicznego podkreśla w oficjalnym stanowisku ECDC Europejski Komisarz ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Pan Vytenis Andriukaitis.

 

PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Personel medyczny oraz pracowników salonów fryzjerskich, studiów tatuażu oraz gabinetów kosmetycznych/odnowy biologicznej zapraszamy do wzięcia udziału w kursach:

1. Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym (HCV, HBV, HIV) w podmiotach leczniczych

2. Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym (HCV, HBV, HIV) w zakładach usługowych – salonach kosmetycznych, fryzjerskich oraz studiach tatuażu

 

 ikonki

Plan higieny salonu fryzjerskiego - infografika

Plan higieny salonu kosmetycznego - infografika

Plan higieny salonu tatuażu - infografika

                   

 

MATERIAŁY EDUKACYJNE PROJEKTU KIK/35 "ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV"

 

Poradnik o HCV marta

Broszura informacyjna - wzór REKIN

Broszura informacyjna - wzór PAJĄK

Broszura informacyjna - wzór KOBRA  

 przemysła saleta            anna jagodzińska

leszek czajka

 

 

 

KAMPANIA „HCV JESTEM ŚWIADOM” - ZDOBĄDŹ WIEDZĘ O HCV I NIE DAJ SIĘ ZAKAZIĆ!

                         witryna

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MAPA RYZYKA ZAKAŻEŃ KRWIOPOCHODNYCH W OBIEKTACH, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI FRYZJERSKIEJ, KOSMETYCZNE, TATUAŻU I ODNOWY BIOLOGICZNEJ

Badanie zostało zrealizowane we współpracy NIZP-PZH z Państwową Inspekcję Sanitarną. Celem badania była ocena stanu wiedzy z zakresu transmisji zakażeń krwiopochodnych i sposobów ich zapobiegania oraz dokonanie rozeznania w zakresie stosowanych przez podmioty sektora usług pozamedycznych procedur zapewniających bezpieczeństwo epidemiologiczne świadczonych usług.                                

 

                                                                

tropikalne pajaki

 

PUBLIKACJE PODSUMOWUJĄCE DZIAŁANIA I OSIĄGNIĘCIA PROJEKTU KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”

Dobiegł końca realizowany w okresie 20120-2016 Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia.

Celem głównym Projektu było stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania WZW-C w Polsce poprzez określenie sytuacji epidemiologicznej, ocenę ryzyka zakażeń w placówkach medycznych i w sektorze usług o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych, przygotowanie założeń rutynowych badań diagnostycznych, zwłaszcza wśród użytkowników substancji psychoaktywnych, jak również opracowanie i przeprowadzenie programu edukacyjnego w zakresie społecznego uświadomienia problemu zakażeń HCV i zasad zapobiegania tym zakażeniom, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia. 

 „PROJEKT KIK/35 „ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV” JAKO PRZYKŁAD ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ W ZDROWIU PUBLICZNYM NA RZECZ OGRANICZENIA ZAKAŻEŃ KRWIOPOCHODNYCH W POLSCE” - zawiera doświadczenia i osiągnięcia, jak również wnioski oraz działania rekomendowane do wdrożenia w celu ograniczenia liczby osób zakażonych HCV w populacji Polskiej. Stanowi także kompleksowe powiązanie zagadnień teoretycznych z działaniami praktycznymi realizowanymi w skali ogólnokrajowej w ramach zwartej struktury organizacyjnej Projektu KIK/35 finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Ministra Zdrowia. Może ona być źródłem wiedzy nie tylko teoretycznej lecz też praktycznej dla osób planujących podobne projekty w obszarze zdrowia publicznego w Polsce.

THE PROJECT KIK/35 “PREVENTION OF HEPATITIS C VIRUS (HCV) INFECTIONS” AS AN EXAMPLE OF INTEGRATED PUBLIC HEALTH INTERVENTIONS TO REDUCE BLOOD-BORNE INFECTIONS IN POLAND

ASPEKTY SYSTEMOWE I EKONOMICZNE WZW TYPU C W POLSCE Z PERSPEKTYWY ZDROWIA PUBLICZNEGO” zrealizowana jako uzupełnienie i kontynuacja pierwszej monografii"