Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii (Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi) – święto obchodzone 26 czerwca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia 1987 roku, na Międzynarodowej Konferencji na temat Nadużywania Środków Odurzających i Leków oraz ich Nielegalnego Handlu, która odbyła się 26 czerwca 1987 roku.

Na konferencji przyjęto wszechstronny plan dalszych działań w zakresie zwalczania nadużywania środków odurzających i leków. Dzień Zapobiegania Narkomanii obchodzony jest w czerwcu – to miesiąc, w którym w większości krajów rozpoczynają się wakacje.

Obchody odbywają się przy wsparciu Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przestępczości (UNODC). Mają na celu zwiększenie efektywności współpracy w zwalczaniu narkomanii i uzależnienia od leków psychotropowych oraz zwiększenie świadomości osób uzależnionych, że można powrócić do normalnego życia. W Polsce obchody wspiera również Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Tematem przewodnim odchodów w tym roku jest „NAJPIERW POSŁUCHAJ – Słuchanie dzieci i młodzieży jest pierwszym krokiem, aby pomóc im w zdrowiu i bezpieczeństwie”. Jest to inicjatywa UNODC (Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości) mająca na celu zwiększenie wsparcia dla zapobiegania zażywaniu narkotyków opartego na nauce, a tym samym jest skuteczną inwestycją w dobrobyt dzieci i młodzież, ich rodziny i otoczenie. Zajrzyj na stronę kampanii przygotowanej w celu obchodów Dnia Zapobiegania Narkomanii.

Konsekwentne ustalanie reguł, w sposób serdeczny i spokojny, tworzy bezpieczne i zdrowe środowisko dla rozwoju dzieci.

Wskazówki wg. UNODC, aby pomóc Twojemu dziecku ominąć narkotyki

  • NAJPIERW POSŁUCHAJ! Spędzaj czas ze swoimi dziećmi i całkowicie poświęć im swoją uwagę.
  • CHWAL SWOJE DZIECKO! Dzieci, którym okazywane są uczucia, mają 5 razy mniejszą skłonność do zażywania narkotyków.
  • USTAL JASNE ZASADY! Kiedy zasady są łamane, staraj się zachować spokój i upewnij się, że konsekwencje są zrozumiałe i uzasadnione.
  • POZNAJ PLAN SWOJEGO DZIECKA! Nastolatki o 20% rzadziej sięgają po marihuanę, gdy rodzice znają ich miejsce pobytu.
  • BIERZ UDZIAŁ W PROGRAMACH I WARSZTATACH DLA RODZICÓW!
  • ZAANGAŻUJ SIĘ! Bądź na bieżąco i rozpowszechniaj tego typu idee!