Liczba zatruć, podejrzeń zatruć oraz zgonów przy udziale nowych narkotyków w Polsce w 2018 r.

 z podziałem na województwa (wg. stanu ludności na 30.06.2018 r.)