Liczba zatruć, podejrzeń zatruć przy udziale nowych narkotyków w Polsce za I – XII 2018 r.

z podziałem na województwa (wg. stanu ludności na 30.06.2018 r.)