Produkcja i obrót

Informacje podstawowe
 • Wytyczne w sprawie pobierania próbek wymazów sanitarnych w celu wykrycia Listeria monocytogenes w środowisku produkcyjnym na podstawie dokumentu pt. „Guidelines on sampling the food processing area and equipment for the detection of Listeria monocytogenes” wersja 3 – 20/08/2012, ANSES Więcej
 • Informacje dla przedsiębiorców rozpoczynających/prowadzących działalność w sektorze spożywczym Więcej
 • Wymagania higieniczne - system HACCP Więcej
 • Przewodnik do interpretowania przepisów Rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Więcej
 • Produkcja żywności w warunkach domowych Więcej
 • Wprowadzanie produktów kosmetycznych Więcej
 • Podstawowe wymagania dotyczące znakowania żywności Więcej
 • Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne - informacje ogólne Więcej
 • Unijny Rejestr oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych Więcej
 • Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności - pytania i odpowiedzi dot. stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Więcej
 • Uznanie wody jako naturalna woda mineralna Więcej
 • Zatwierdzone oświadczenia zdrowotne Więcej
 • Zatwierdzone oświadczenia żywieniowe Więcej
 • Wytyczne w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienionych na etykiecie Więcej
 • Znakowanie wyrobów piekarskich wyprodukowanych z użyciem kwasu askorbinowego Więcej
 • Składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych Więcej
 • Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli (MANCP) Więcej
 • Badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu Więcej
 • Kluczowe obowiązki przedsiębiorców żywnościowych i paszowych Więcej
 • Żywność przywożona z innego kraju UE Więcej
 • Zasady wprowadzenia żywności genetycznie zmodyfikowanej do obrotu w UE Więcej
 • Zasady znakowania żywności genetycznie zmodyfikowanej Więcej
 • Urzędowe kontrole żywności zmodyfikowanej genetycznie Więcej
 • Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością Więcej
 • Kary za nieprzestrzeganie przepisów unijnych w zakresie GMO Więcej
 • Import żywności z krajów trzecich objętej rozporządzeniem krajowym Więcej
 • Substancje chemiczne i ich mieszaniny Więcej
 • Nowa żywność - Novel food Więcej
 • Import żywności z krajów trzecich objętej rozporządzeniami unijnymi Więcej
 • Prekursory narkotyków kategorii 2 i 3 Więcej
 • Wykaz przejść granicznych Więcej
 • Wyznaczone miejsce wprowadzenia (DPE for food) Więcej
 • Produkty biobójcze Więcej
 • Miejsca przywozu (DPI for food) Więcej
 • Miejsca pierwszego wprowadzenia zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 284_2011 Więcej
 • Eksport żywności: Przeprowadzenie kontroli granicznej i wydanie świadectwa spełnienia wymań zdrowotnych Więcej

Artykuły (12)

18.01.2019
Artykuł z portalspożywczy.pl: Raport NIK ws. dodatków do żywności podważa wiarygodność systemu bezpieczeństwa żywności
Czytaj dalej
03.01.2019
Informacja GIS o nadzorze nad substancjami dodatkowymi w żywności w związku z publikacją NIK
Czytaj dalej
28.06.2018
Zalecenia opracowane przez ekspertów z państw członkowskich UE uczestniczących w pracach grupy roboczej komisji europejskiej ds. oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
Czytaj dalej
28.06.2018
Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 24 stycznia 2013 r. przyjmująca wytyczne dotyczące wdrażania szczegółowych warunków dotyczących oświadczeń zdrowotnych określonych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
Czytaj dalej
Sprawdź podstawowe informacje:
Dla obywatela
Sprawy konsumenckie - zdrowie, żywność, wypoczynek itp.
Więcej
Dla przedsiębiorcy i instytucji
Działalność gospodarcza, usługi, żłobki itp.
Więcej
Dla szkół i dzieci
Materiały edukacyjne, wytyczne i zalecenia, profilaktyka
Więcej
Pokaż wszystkie

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?