Działalność gospodarcza

Informacje podstawowe
 • Wyznaczone miejsca docelowego przeznaczenia (OT) Więcej
 • Wyznaczone Punkty kontroli (CP) Więcej
 • Wyznaczone punkty kontroli granicznej (BCP) Więcej
 • Produkcja pierwotna (podstawowa) żywności pochodzenia roślinnego – obowiązki plantatorów w zakresie rejestracji i wymagań higienicznych Więcej
 • Kontrole solariów w I kwartale 2019 r. Więcej
 • Informacje dotyczące produktów kosmetycznych Więcej
 • Wytyczne w sprawie pobierania próbek wymazów sanitarnych w celu wykrycia Listeria monocytogenes w środowisku produkcyjnym na podstawie dokumentu pt. „Guidelines on sampling the food processing area and equipment for the detection of Listeria monocytogenes” wersja 3 – 20/08/2012, ANSES Więcej
 • Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych Więcej
 • Solaria: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie warunków świadczenia usług w zakresie ich udostępniania Więcej
 • Informacje dla przedsiębiorców rozpoczynających/prowadzących działalność w sektorze spożywczym Więcej
 • Wymagania higieniczne - system HACCP Więcej
 • Przewodnik do interpretowania przepisów Rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Więcej
 • Produkcja żywności w warunkach domowych Więcej
 • Rolniczy handel detaliczny Więcej
 • Wprowadzanie produktów kosmetycznych Więcej
 • Podstawowe wymagania dotyczące znakowania żywności Więcej
 • Odpady medyczne Więcej
 • Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne - informacje ogólne Więcej
 • Unijny Rejestr oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych Więcej
 • Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności - pytania i odpowiedzi dot. stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Więcej
 • Uznanie wody jako naturalna woda mineralna Więcej
 • Zatwierdzone oświadczenia zdrowotne Więcej
 • Zatwierdzone oświadczenia żywieniowe Więcej
 • Wytyczne w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienionych na etykiecie Więcej
 • Znakowanie wyrobów piekarskich wyprodukowanych z użyciem kwasu askorbinowego Więcej
 • Składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych Więcej
 • Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli (MANCP) Więcej
 • Badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu Więcej
 • Wymagania dotyczące opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Więcej
 • Realizacja inwestycji: Kontrola wymagań higienicznych i zdrowotnych Więcej
 • Ocena oddziaływania na środowisko (ooś): Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Więcej
 • Organizacja szczepień ochronnych Więcej
 • Kluczowe obowiązki przedsiębiorców żywnościowych i paszowych Więcej
 • Dokumentacja szczepień ochronnych Więcej
 • Ocena oddziaływania na środowisko (ooś): Ooś przedsięwzięcia Więcej
 • Żywność przywożona z innego kraju UE Więcej
 • Zasady wprowadzenia żywności genetycznie zmodyfikowanej do obrotu w UE Więcej
 • Zasady znakowania żywności genetycznie zmodyfikowanej Więcej
 • Urzędowe kontrole żywności zmodyfikowanej genetycznie Więcej
 • Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością Więcej
 • Kary za nieprzestrzeganie przepisów unijnych w zakresie GMO Więcej
 • Usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej Więcej
 • Import żywności z krajów trzecich objętej rozporządzeniem krajowym Więcej
 • Substancje chemiczne i ich mieszaniny Więcej
 • Nowa żywność - Novel food Więcej
 • Prekursory narkotyków kategorii 2 i 3 Więcej
 • Wykaz przejść granicznych Więcej
 • Produkty biobójcze Więcej
 • Eksport żywności: Przeprowadzenie kontroli granicznej i wydanie świadectwa spełnienia wymań zdrowotnych Więcej
 • Zadania osoby wykonującej szczepienie ochronne Więcej
 • Zranienia ostrymi narzędziami Więcej

Artykuły (35)

Ulotka informacyjna na temat wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych
12.03.2019
Ulotka informacyjna na temat wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych
Czytaj dalej
23.01.2019
Umieszczenie w systemie RAPEX notyfikacji dot. chusteczek nawilżanych Lula Baby z dodatkiem aloesu
Czytaj dalej
18.01.2019
Artykuł z portalspożywczy.pl: Raport NIK ws. dodatków do żywności podważa wiarygodność systemu bezpieczeństwa żywności
Czytaj dalej
Jasne jak słońce
17.01.2019
*Jasne jak słońce* kampania edukacyjno-informacyjna prowadzona wraz z NIZP-PZH i Ministerstwem Zdrowia
Czytaj dalej
Sprawdź podstawowe informacje:
Dla obywatela
Sprawy konsumenckie - zdrowie, żywność, wypoczynek itp.
Więcej
Dla przedsiębiorcy i instytucji
Działalność gospodarcza, usługi, żłobki itp.
Więcej
Dla szkół i dzieci
Materiały edukacyjne, wytyczne i zalecenia, profilaktyka
Więcej
Pokaż wszystkie

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?