28 lipca Światowym Dniem Wirusowych Zapaleń Wątroby

Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B) to choroba zakaźna wywołana przez wirusa HBV (Hepatitis B Virus). Wirus HBV jest ok. 100 razy bardziej zakaźny niż HIV.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) to choroba zakaźna wywołana przez wirusa HCV (Hepatitis C Virus).

Do zakażenia tymi wirusami dochodzi przede wszystkim podczas:

– kontaktu z zakażoną krwią,

– kontaktu z zakażonymi niejałowymi narzędziami i sprzętem używanymi podczas zabiegów medycznych oraz tych stosowanych do zabiegów fryzjerskich, kosmetycznych czy tatuażu (np. cążki, nożyczki oraz inne ostre narzędzia do pielęgnacji paznokci rąk i stóp, pęsety, kolczyki, itp.),

– w trakcie niezabezpieczonych kontaktów seksualnych z osobą chorą/nosicielem.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na świecie żyje około 325 milionów osób z przewlekłym zapaleniem wątroby, w tym 257 milionów ludzi z zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) i 71 milionów osób z zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). Znaczna liczba osób przewlekle zakażonych HCV rozwija marskość lub raka wątroby, a około 399 000 ludzi umiera każdego roku z tego powodu. Leki przeciwwirusowe mogą wyleczyć obecnie ponad 95% osób z zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C, zmniejszając tym samym ryzyko zgonu z powodu tych ciężkich i odległych powikłań.

Według szacunków Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Kontroli Chorób w Sztokholmie (ECDC) około 9 mln Europejczyków jest przewlekle zakażonych wirusami powodującymi WZW typu B i C.

Większość z osób zakażonych nie jest tego świadomych, ponieważ objawy tych zakażeń narastają powoli, dając oznaki uszkodzenia wątroby nierzadko po wielu latach.

Aby rozpoznać WZW typu B i C niezbędne jest przede wszystkim wykonanie badań diagnostycznych potwierdzających kontakt z wirusem i obecność materiału genetycznego wirusa HBV lub HCV we krwi.

Posłuchaj Marty i dowiedz się czym jest HCV i jak się uchronić przed tym groźnym wirusem.

Marta opowiada o tym co to jest HCV:

Przeczytaj także:

Zdobądź wiedzę o HCV i nie daj się zakazić!

 • Czym jest HCV?

 • Leczenie HCV

 • Jak żyć z HCV

 • Gdy ktoś Ci bliski ma HCV

 • HCV, coś ci leży na wątrobie?

 • Jak być młodym i nie zakazić się HCV

 • HCV u osób starszych

 • Świadomość HCV w ciąży

 • Drogi zakażenia HCV

Szkolenia on-line dla personelu medycznego oraz pracowników salonów fryzjerskich, studiów tatuażu oraz gabinetów kosmetycznych/odnowy biologicznej

 1. Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym (HCV, HBV, HIV) w podmiotach leczniczych
 2. Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym (HCV, HBV, HIV) w zakładach usługowych – salonach kosmetycznych, fryzjerskich oraz studiach tatuażu

MAPA RYZYKA ZAKAŻEŃ KRWIOPOCHODNYCH W OBIEKTACH, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI FRYZJERSKIEJ, KOSMETYCZNE, TATUAŻU I ODNOWY BIOLOGICZNEJ

Sprawdź jak znani celebryci dbają o swoje zdrowie i unikają narażenia na HCV

Podsumowanie działań i osiągnięć Projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”

W okresie 2012-2016 został zrealizowany Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia.

Celem głównym Projektu było stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania WZW-C w Polsce poprzez określenie sytuacji epidemiologicznej, ocenę ryzyka zakażeń w placówkach medycznych i w sektorze usług o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych, przygotowanie założeń rutynowych badań diagnostycznych, zwłaszcza wśród użytkowników substancji psychoaktywnych, jak również opracowanie i przeprowadzenie programu edukacyjnego w zakresie społecznego uświadomienia problemu zakażeń HCV i zasad zapobiegania tym zakażeniom, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia.

Zajrzyj tu:

Przeczytaj:

Pliki do pobrania: