Działania i osiągnięcia Projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”

Dobiegł końca realizowany w okresie 2012-2016 Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia.

Celem głównym Projektu było stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania WZW-C w Polsce poprzez określenie sytuacji epidemiologicznej, ocenę ryzyka zakażeń w placówkach medycznych i w sektorze usług o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych, przygotowanie założeń rutynowych badań diagnostycznych, zwłaszcza wśród użytkowników substancji psychoaktywnych, jak również opracowanie i przeprowadzenie programu edukacyjnego w zakresie społecznego uświadomienia problemu zakażeń HCV i zasad zapobiegania tym zakażeniom, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia.

Publikacja Projekt KIK/35 „ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV” jako przykład zintegrowanych działań w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych w Polsce – zawiera doświadczenia i osiągnięcia, jak również wnioski oraz działania rekomendowane do wdrożenia w celu ograniczenia liczby osób zakażonych HCV w populacji Polskiej. Stanowi także kompleksowe powiązanie zagadnień teoretycznych z działaniami praktycznymi realizowanymi w skali ogólnokrajowej w ramach zwartej struktury organizacyjnej Projektu KIK/35 finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Ministra Zdrowia. Może ona być źródłem wiedzy nie tylko teoretycznej lecz też praktycznej dla osób planujących podobne projekty w obszarze zdrowia publicznego w Polsce.

Powstała również wersja anglojęzyczna: THE PROJECT KIK/35 “PREVENTION OF HEPATITIS C VIRUS (HCV) INFECTIONS” As an example of integrated public health interventions to reduce blood-borne infections in Poland

Publikację „ASPEKTY SYSTEMOWE I EKONOMICZNE WZW TYPU C W POLSCE Z PERSPEKTYWY ZDROWIA PUBLICZNEGO” zrealizowano jako uzupełnienie i kontynuacja pierwszej monografii

Zachęcamy do zapoznania się z planami higieny dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i studiów tatuaży, które znajdują się w Może Ci się przydać.

 

 

Mapa ryzyka zakażeń krwiopochodnych w obiektach, w których świadczone są usługi fryzjerskiej, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej

Badanie zostało zrealizowane we współpracy NIZP-PZH z Państwową Inspekcję Sanitarną. Celem badania była ocena stanu wiedzy z zakresu transmisji zakażeń krwiopochodnych i sposobów ich zapobiegania oraz dokonanie rozeznania w zakresie stosowanych przez podmioty sektora usług pozamedycznych procedur zapewniających bezpieczeństwo epidemiologiczne świadczonych usług.

Platforma e-learningowa

Personel medyczny oraz pracowników salonów fryzjerskich, studiów tatuażu oraz gabinetów kosmetycznych/odnowy biologicznej zapraszamy do wzięcia udziału w kursach:

  1. Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym (HCV, HBV, HIV) w podmiotach leczniczych
  2. Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym (HCV, HBV, HIV) w zakładach usługowych – salonach kosmetycznych, fryzjerskich oraz studiach tatuażu

Kampania „HCV jestem świadom” – zdobądź wiedzę o HCV i nie daj się zakazić!