Wyroby do wybielania zębów z nadtlenkiem wodoru

Wyroby przeznaczone do wybielania zębów są produktami kosmetycznymi, w stosunku do których obowiązują przepisy rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dot. produktów kosmetycznych. Substancją czynną stosowaną w tych wyrobach jest nadtlenek wodoru lub związki go uwalniające. Rozporządzenie wprowadza ograniczenia odnośnie stosowania ww. substancji w wyrobach do wybielania zębów.

Nadtlenek wodoru i związki go uwalniające ujęte są w lp. 12 załącznika nr 2 do rozporządzenia nr 1223/2009 – stanowiącego listę substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, co oznacza, że ww. substancje mogą być stosowane w kosmetykach jedynie z zachowaniem określonych wymagań.

Wyroby do wybielania zębów podzielono na dwie grupy. Produkty zawierające do 0.1% nadtlenku wodoru – dostępne dla konsumentów bez ograniczeń i nie wymagające specjalnego znakowania.

Druga grupa produktów obejmuje wyroby o stężeniu nadtlenku wodoru 0.1%-6%. Dla tej grupy, mając na uwadze ochronę zdrowia konsumentów przyjęto ograniczenia wiekowe odnośnie stosowania takich wyrobów – nie można ich stosować u osób w wieku poniżej 18 lat oraz ograniczenia w dostępności dla konsumentów – wyroby mogą być sprzedawane wyłącznie lekarzom dentystom. W każdym cyklu wybielania pierwsze zastosowanie ma zostać przeprowadzane przez lekarza dentystę i następnie kosmetyk będzie mógł zostać przekazany konsumentowi do dalszego stosowania. Wprowadzono również specjalne wymagania w zakresie znakowania zawierające m.in. ww. ostrzeżenia.

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed zakupem tego typu wyrobów – tzw. systemów nakładkowych czy pasków do wybielania zębów  – w Internecie – poprzez anonimowe strony www lub poprzez serwisy aukcyjne.

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega również przed indywidualnym przeprowadzaniem zabiegów wybielania zębów preparatami zawierającymi powyżej 0.1% (do 6%) nadtlenku wodoru. Zabiegi wybielania zębów powinny być dokonywane po konsultacji z lekarzem stomatologiem, który po dokonaniu oceny stanu zębów oraz jamy ustnej przeprowadzi pierwszy zabieg, a następnie ewentualnie do dalszego stosowania preparat będzie mógł być przekazany/sprzedany konsumentowi.

Bezpośredni zakup produktów kosmetycznych przez konsumentów spoza Unii Europejskiej

Produkty kosmetyczne zakupione bezpośrednio przez konsumentów poprzez np. strony internetowe w firmach zlokalizowanych poza Unią Europejską nie zawsze spełniają wymagania europejskie. W przypadku takich wyrobów służby nadzorowe nie mają możliwości podjęcia działań.

Zakup taki jest indywidualną decyzją konsumenta i może nieść ryzyko zdrowia.