There is no translation available.

W dniu 14 lipca 2015 r. na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) został powołany Zespół ds. oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. Zespół na bieżąco, prowadzi prace w sprawach oceny potencjalnych zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi oraz możliwości powodowania szkód społecznych, wynikających z używania substancji, co do których istnieje podejrzenie, że działają na ośrodkowy układ nerwowy. Ponadto Zespół rekomenduje Ministrowi Zdrowia umieszczanie niebezpiecznych substancji w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych lub załącznikach do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Regulamin Zespołu


Uchwała nr 1 - 2015


Wykaz NSP - 27.11.2015


Uchwała nr 2 - 2015


Uchwała nr 3 - 2016


Wykaz NSP - 24.08.2016


Uchwała nr 4 - 2016


Uchwała nr 5 - 2016


Uchwała nr 6 - 2016


Uchwała nr 1 - 2017


Uchwała nr 2 - 2017


Uchwała nr 3 - 2017


Uchwała nr 4 - 2017


Uchwała nr 5 - 2017


Uchwała nr 6 - 2017


Uchwała nr 7 - 2017


Wykaz NSP 07.08.2017


Uchwała nr 8 - 2017


Uchwała nr 9 - 2017


Uchwała nr 10 - 2017


Uchwała nr 11 - 2017