There is no translation available.

Dane z działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie dopalaczy w latach 2011 - 2017

dane 2011 2017
 


Wykaz środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych substancji psychoaktywnych zidentyfikowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tzw. dopalaczach (1.01.2016 - 31.12.2017)

Na podstawie informacji gromadzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny w sprawie identyfikowanych substancji psychoaktywnych oraz częstotliwości ich pojawiania się w produktach wynika, że w IV kwartale 2017 r. klasyfikację najczęściej ujawnianych substancji obejmowały związki chemiczne o nazwach HEX, MDMB-CHMICA, 3-CMC, 4-CEC, 4-CMC, które również były najbardziej popularnymi nowymi narkotykami w poprzednim kwartale 2017 r. Wskazane przedmiotowe związki chemiczne reprezentują grupę syntetycznych kannabinoidów oraz pochodnych katynonu. Warto podkreślić, że na przestrzeni IV kwartału 2017 r. w dalszym ciągu odnotowuje się przypadki identyfikacji furanylfentanylu ale także zarejestrowano pojawienie się nowego opioidu o nazwie U-47700. Ponadto na scenie substancji psychoaktywnych w przedmiotowym okresie zostały po raz pierwszy zidentyfikowane substancje o nazwie klonazolam, flubromazolam, 3-hydroksyfenazepam oraz 4-Cl-2,5-DMA, które należą do grupy benzodiazepin i fenyloetyloamin. Powyższe substancje z dużym prawdopodobieństwem stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.


 

                                                              polska 2017Mapa przedstawia liczbę podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2017 roku wyniosła 11,00 przypadków na 100 tysięcy.


 

 

polska 2016 zatrucia niebieska

 

 

 

 

 

Mapa przedstawia liczbę podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2016 roku wyniosła 11,19 przypadków na 100 tysięcy.


polska 2015 zatrucia brązowa                                                                 

Mapa przedstawia liczbę podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2015 roku wyniosła 18,92 przypadków na 100 tysięcy.

 


 

polska 2014 zatrucia

Mapa przedstawia liczbę podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2014 roku wyniosła 6,29 przypadków na 100 tysięcy.