There is no translation available.

zdjęcie copy

Główny Inspektor Sanitarny
Marek Posobkiewicz
 

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi; specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny morskiej i tropikalnej oraz organizacji ochrony zdrowia. Specjalista w dziedzinie medycyny hiperbarycznej. Stale wykonuje pracę dla Medical Radio – ogólnoświatowego system radiostacji umożliwiający świadczenie nieodpłatnych usług telemedycznych dla załóg statków znajdujących się na morzu. Tłumacz z języka niemieckiego. Sędzia Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej. Pełnił funkcję Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu, a następnie zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego. Od sierpnia 2012r. pełni obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego.

Kontakt
tel. +48 22 536 13 02

fax +48 22 635 92 90


Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

Grzegorz Hudzik
 g.hudzik
Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie; specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, zarządzania w ochronie zdrowia oraz zarządzania projektami europejskimi. Od 1999 r. związany z Państwową Inspekcją Sanitarną, od 2009 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Autor i współautor wielu publikacji w zakresie zdrowia publicznego.
Kontakt
tel. +48 22 49 65 573
fax +48 22 635 92 90

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
Izabela Kucharska
i kucharska 1
Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie; specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego,  studia podyplomowe z organizacji, ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia oraz zdrowia publicznego. Od 2000 roku związana z Państwową Inspekcją Sanitarną. Pełniła funkcję zastępcy, a następnie dyrektora Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Od 2006 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego w Warszawie, Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa oraz zespołów eksperckich. Autorka i współautorka wielu publikacji z obszaru epidemiologii, zdrowia publicznego i nadzoru nad chorobami zakaźnymi. Honorowy dawca krwi. Zapalona motocyklistka.
Kontakt
tel. +48 22 49 65 571
fax +48 22 635 92 90

 Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego
 Marcin Bombrych
 
 
Kontakt
tel. +48 22 53 61 304
fax +48 22 635 92 90