Od 1 stycznia 2018 r. to „organizatorzy żywienia zbiorowego w żłobkach”, czyli głównie intendenci, kierownicy, dyrektorzy i osoby dedykowane, odpowiadają za zapewnienie w nich pełnowartościowych posiłków. Żywienie w żłobkach powinno być zgodne z normami żywienia, jakie w 2017 roku zaktualizował Instytut Żywności i Żywienia. Po nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która weszła w życie w styczniu br., kierownicy żłobków w wielu rejonach Polski i intendenci zgłaszali potrzebę wprowadzenia prostych narzędzi i pomocy, które ułatwią wprowadzenie wytycznych.

Większość placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 nadal nie ma w swoim wykwalifikowanych osób odpowiedzialnych za jakość żywienia. Dlatego uznaliśmy, że niezbędne jest wprowadzenie prostych narzędzi ułatwiających zastosowanie norm i zaleceń dotyczących prawidłowego postępowania w żywieniu zbiorowym najmłodszych dzieci. To – w połączeniu z edukacją personelu – pomoże wszystkim małym dzieciom właściwą i zdrową dietę – mówi prof. nadzw. dr hab. n. med. Halina Weker ze Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia”.

Poradnik przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za organizację żywienia dzieci w placówkach opieki do 3 lat, jak również specjalistów sprawujących codzienną opiekę zdrowotną nad najmłodszymi w zakresie żywienia, takich jak: dietetycy, lekarze, pielęgniarki i położne.

W odpowiedzi na aktualne potrzeby dyrektorów i intendentów odpowiedzialnych za żywienie dzieci w żłobkach, eksperci żywienia małych dzieci podjęli się opracowania zbioru aktualnych zasad i praktycznych porad na temat organizacji prawidłowego żywienia dzieci w żłobkach.

Autorami opracowania pt.: „Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń” są:

  • prof. nadzw. dr hab. n. med. Halina Weker, Instytut Matki i Dziecka, członek Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia”
  • prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska, Instytut Żywności i Żywienia, członek Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia”
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Socha, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, członek Zarządu „Zdrowe Pokolenia”
  • dr inż. Anna Stolarczyk, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, członek Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia”
  • mgr inż. Agnieszka Domańska, Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy
  • mgr inż. Agnieszka Jeziórska, Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
  • mgr Nina Wojtyra, Stowarzyszenie Edukatorów Żywieniowych „Zdrowo Jemy, Zdrowo Rośniemy”

Za recenzję merytoryczną odpowiada dr hab. prof. nadzw. SGGW Jadwiga Hamułka.

Opracowanie składa się z dwóch części:
Rozdział I: Zasady żywienia małych dzieci – podstawy teoretyczne.
Rozdział II: Praktyczne aspekty organizacji żywienia w żłobkach.

Publikacja opracowana została pod redakcją Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia” oraz objęta jest Honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego.

Poradnik „Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń” zostanie dostarczony do każdego żłobka w Polsce, począwszy od czerwca 2018 r.

Zachęcamy do pobrania poradnika „Żywienie dzieci w żłobkach” z sekcji po prawej stronie – Może ci się przydać .