Dla celów informacyjnych, na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego zamieszczono uproszczony wykaz dozwolonych oświadczeń zdrowotnych w wersji polskiej.

Uwaga! Na bieżąco aktualizowany wykaz zatwierdzonych (oraz odrzuconych) oświadczeń zdrowotnych znajduje się w rejestrze Komisji Europejskiej!

Zatwierdzone oświadczenia zdrowotne, mogą być stosowane przez wszystkie podmioty działające na rynku spożywczym, pod warunkiem, że spełniają szczegółowe warunki stosowania dopuszczonych oświadczeń oraz są zgodne z zasadami i wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

Artykuł 13 ust. 1 – oświadczenia zdrowotne inne niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci.

Zatwierdzone oświadczenia zdrowotne inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci znajdują się w: