WYZNACZONE MIEJSCA WPROWADZENIA (DPE – Designated Points of Entry).

Kontrole dokumentacji, identyfikacyjne i bezpośrednie w przypadku: rozp. nr 669/2009 , decyzji nr 2011/884/UE, rozp. nr 885/2014, rozp. nr 2015/175, rozp. 2016/6, rozp. 2017/186.

Kontrole dokumentacji w przypadku rozp. nr 884/2014.

Lista wyznaczonych miejsc wprowadzenia (DPE for food).