W dniu 21 września 2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa z Prezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofią Małas.

Podczas spotkania zostały omówione kierunki współpracy z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, które dzięki wspólnym działaniom przełożą się podwyższenie jakości zdrowia publicznego  obywateli w Polsce.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych złożyła również serdeczne gratulacje oraz życzenia dr hab. n.med. Jarosławowi Pinkasowi, który z dniem 1 września 2018 roku objął funkcję Głównego Inspektora Sanitarnego.