Wymagania dla solariów wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

W dniu 16 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, której celem jest ochrona zdrowia ludzi przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny. Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z 2017 r. poz. 2111).

1 ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z 2017 r. poz. 2111)
2 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie umieszczenia informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium
3 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.)

WARTO WIEDZIEĆ!

Informacja w miejscu udostępniania solarium

Wzór, wielkość i sposób umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz informacji o ryzyku związanym z korzystanie z solarium reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz. U. z 2018 r. poz. 275).

Szyldy

Szyld to tablica informacyjna z nazwą umieszczoną nad wejściem m.in. do zakładu usługowego.

Szyld jest nie tylko informacją dla klienta o rodzaju świadczonych w danym zakładzie usług, ale również pozwala na jawne i transparentne prowadzenie działalności przez usługodawcę w konkretnej lokalizacji.

Wobec powyższego, nie znajduje uzasadnienia zakwalifikowanie szyldu do katalogów reklamy i promocji, o których mowa w art. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

Dane informacyjne

Do danych informacyjnych zaliczamy:

  • nazwę zakładu – umieszczoną na szyldzie, neonie czy planszy,
  • dane dotyczące lokalizacji,
  • godziny otwarcia,
  • zakres i cennik usług danego obiektu świadczącego usługi w zakresie udostępniania solarium.

Powyższe dane służą klientowi oraz pozwalają podmiotowi na jawne i transparentne świadczenie usług.

Dane informacyjne mogą być publikowane przez podmioty działające na rynku usług „solaryjnych”, również na stronach internetowych (w tym np. na tzw. „fanpage’u”, w serwisie „Facebook”), z zastrzeżeniem, że prezentacja powyższych danych nie zawiera porównań z innymi zakładami świadczącymi tożsame usługi, opinii i informacji służących popularyzowaniu korzystania z solarium.

Banery i plakaty

Banery i plakaty są gatunkiem grafiki użytkowej, najczęściej o funkcji reklamowej i propagandowej, zatem wpisują się do katalogu reklam, o których mowa w art. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

Internetowe Serwisy Społecznościowe

Właściciel firmy prowadzącej działalność w zakresie udostępniania solarium może prowadzić „fanpage’a” firmy np. w serwisie społecznościowym „Facebook” oraz udostępniać w nim dane informacyjne takie jak: dane dotyczące lokalizacji, godzin otwarcia, zakres i cennik usług.

Umieszczenie informacji dotyczących wyposażenia solarium (np. jakość oferowanych lamp opalających, zamontowanie nowych lamp opalających), dostosowania solarium do obowiązujących przepisów europejskich oraz reklamowanie profesjonalnych kosmetyków do opalania w solarium, a także zamieszczanie porównań z innymi zakładami świadczącymi tożsame usługi, opinii i informacji służących popularyzowaniu korzystania z solarium może zostać uznane za reklamę.

Sprzedaż kosmetyków

Prowadzenie przez podmiot, świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium, sprzedaży kosmetyków do opalania w solarium nie podlega regulacjom ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Uwaga! Bezpłatne oferowanie klientowi produktu ściśle związanego z opalaniem w solarium, może zostać uznane za działanie zmierzające do popularyzowania korzystania z solarium oraz chęć reklamy konkretnego zakładu prowadzącego działalność solaryjną.

Reklama innych usług kosmetycznych

Ograniczenia dotyczące reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium nie dotyczą innych usług kosmetycznych, które może jednocześnie świadczyć usługodawca.

Kontrole

Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania oraz stanu sanitarnego solarium dokonują właściwi państwowi powiatowi/graniczni inspektorzy sanitarni.

Ocena ewentualnych naruszeń przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium jest rozpatrywana indywidualnie, w odniesieniu do konkretnego przypadku.

WAŻNE!

Dostępna wiedza naukowa dowodzi, że wystawianie się na działanie promieni UV poprzez korzystanie z łóżek opalających, szczególnie gdy skorzystanie z takiego łóżka po raz pierwszy nastąpi w młodym wieku, oraz nadmierne opalanie  może nieść za sobą negatywne skutki zdrowotne. Wśród nich wymienia się m.in. nowotwory złośliwe skóry, przyspieszone starzenie się skóry, oparzenia, reakcje fototoksyczne i fotoalergiczne oraz inne problemy skórne.

Do zadań organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego należy podejmowanie działań mających na celu ochronę zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania z solarium, w szczególności wśród dzieci i młodzieży a także minimalizowanie negatywnych następstw korzystania z solarium, leczenie osób uzależnionych od solarium oraz profilaktykę nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego.

Przydatne linki:

Akademia Czerniaka stanowi sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej – Poradnik „Co warto wiedzieć. Rak skóry, czerniak i znamiona skóry”.

Opracowanie „Solaria w Polsce i na świecie jako problem zdrowia publicznego” przygotowane przez Biuro Analiz Sejmowych (21 sierpnia 2017 r. nr 4(146)).