Przy eksporcie żywności do Państwa Kataru wystawia się:

  1. Świadectwa odmowy przyjęcia środków spożywczych przyznawany importerowi na jego prośbę o wskazanie powodów odrzucenia artykułu / artykułów żywnościowych, które zostały dopuszczone z różnych powodów – wzór.
  2. Świadectwa zniszczenia środków spożywczych przyznawany importerowi na jego prośbę o wskazanie niszczenia artykułu / artykułów żywnościowych pod nadzorem urzędowym Ministerstwa Zdrowia Publicznego – wzór.
  3. Świadectwa zdrowia dla reeksportowanej żywności, który pozwala na ponowny eksport żywności spełniającej wymogi specyfikacji i nadającej się do spożycia przez ludzi, a która wcześniej była importowana (pochodząca spoza Kataru). Wydaje się go na prośbę firmy eksportującej, jeśli chce ona z powodów handlowych eksportować żywność ponownie do dowolnego kraju innego niż kraje GCC – wzór.
  4. Świadectwa zdrowia dla eksportu żywności przyznawany krajowym produktom spożywczym (wyprodukowanym lokalnie) zgodnym ze specyfikacjami i nadającym się do spożycia przez ludzi, w przypadku eksportu do dowolnego kraju innego niż kraje GCC. Świadectwo jest wydawane dla każdego eksportu żywności na wniosek firmy eksportującej – wzór.
  5. Świadectwa zdrowia dla żywności powrotnej wywożonej do krajów GCC, przyznawane żywnościom zgodnym ze specyfikacjami i nadającym się do spożycia przez ludzi i wcześniej przywożonym (pochodzącym spoza Kataru). Świadectwo to jest wydawane dla każdego eksportu żywności na wniosek firmy eksportującej – wzór.
  6. Świadectwa zdrowia do eksportu żywności do krajów GCC, przyznawany krajowym środkom spożywczym (wytwarzanym lokalnie) zgodnym ze specyfikacjami i odpowiednim do spożycia przez ludzi, gdy firmy chcą eksportować je do dowolnego kraju GCC. Świadectwo jest wydawane na wniosek firmy eksportującej dla każdego eksportu żywności – wzór.

Wzory ww. świadectw są do pobrania z sekcji Może ci się przydać.

Obowiązek stosowania tych świadectw wszedł w życie z dniem 1 października 2017 r.