Zadania osoby wykonującej szczepienie ochronne. Lekarzu i pielęgniarko! Postępuj zgodnie z poniższym schematem.

 

Zadania osoby wykonującej szczepienie ochronne w świetle ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz innych przepisów prawa.

Powiadom rodziców/opiekunów dziecka o terminie szczepienia obowiązkowego
art. 17 ust. 9 ustawy

Poinformuj rodziców/opiekunów dziecka o szczepieniach zalecanych
art. 17 ust. 9 ustawy

Przeprowadź badanie kwalifikacyjne do szczepienia
art. 17 ust. 2 i ust. 4 ustawy

Przeprowadź szczepienie ochronne

Uwaga!!! Obowiązkowego szczepienia ochronnego nie można przeprowadzić, jeżeli między lekarskim badaniem kwalifikacyjnym przeprowadzonym w celu wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia, a tym szczepieniem upłynęło 24 godziny od daty i godziny wskazanej w zaświadczeniu. art. 17 ust. 3 ustawy

Obserwuj pacjenta po zaszczepieniu w zakresie wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) w krótkim czasie po szczepieniu

Poinformuj rodziców/opiekunów dziecka o postępowaniu w przypadku wystąpienia opóźnionego niepożądanego odczynu poszczepiennego
art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dokonaj wpisu dotyczącego wykonania szczepienia do dokumentacji szczepień (karta uodpornienia, książeczka szczepień)
art. 17 ust. 3 ustawy

W sytuacji wystąpienia odczynu poszczepiennego niezwłocznie zgłoś ten fakt do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i dokonaj wpisu do dokumentacji szczepień
art. 17 ust. 3 ustawy