Zamówienia publiczne powyżej progu stosowania ustawy Pzp

 

Plan zamówień publicznych na rok 2020 26 maj 2020
Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego 6 marzec 2020
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynku oraz terenu niezabudowanego Głównego Inspektoratu Sanitarnego 31 styczeń 2020
Zakup systemu powiadamiania ESP dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego 11 październik 2019
Plan Zamówień Publicznych na rok 2019 21 marzec 2019
Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego 12 marzec 2019
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynku oraz terenu niezabudowanego Głównego Inspektoratu Sanitarnego 1 luty 2019
Wydruk, konfekcjonowanie oraz dystrybucja materiałów (podręczników i pomocy dydaktycznych) oraz publikacji dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie 27 lipiec 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie Główny Inspektorat Sanitarny przewiduje przeprowadzić w 2018 roku. 21 marzec 2018
Całodobowe świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego z siedzibą przy ul. Targowej 65 w Warszawie 22 luty 2018
Usługa sprzątania budynku i terenu nieruchomości Głównego Inspektoratu Sanitarnego przy ulicy Targowej 65 w Warszawie 19 styczeń 2018
Usługa polegająca na przygotowaniu, wydruku, konfekcjonowaniu oraz dystrybucji materiałów do realizacji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla dzieci z IV klas szkół podstawowych pt. „Bieg po zdrowie” 06 październik 2017
Plan zamówień publicznych na rok 2017 05 kwiecień 2017
GIS-US-02/2017: USŁUGA OCHRONY BUDYNKU BIUROWEGO WRAZ Z OCHRONĄ TERENU NIEZABUDOWANEGO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO PRZY ULICY TARGOWEJ 65 W WARSZAWIE 17 luty 2017
GIS-US-01/2017: USŁUGA PRZYGOTOWANIA, REALIZACJI I KOORDYNACJI KONFERENCJI, DLA CO NAJMNIEJ 200 OSÓB, PODSUMOWUJĄCEJ DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU „PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCH 16 luty 2017
Usługa zorganizowania i obsługi cyklu 16 jednodniowych konferencji dla nie mniej niż 900 uczestników, a nie więcej niż 1000 w ramach Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków 10 luty 2017
GIS-PN-03/2017 „Usługa polegająca na przygotowaniu, przeprowadzeniu i promocji Konkursu pn. „Szkoła wolna od używek” 08 luty 2017
„Usługa sprzątania oraz usługa mycia okien w budynku GIS przy ulicy Targowej 65 w Warszawie” (GIS-PN-01/2017) 13 styczeń 2017
USŁUGA DRUKU I DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW EDUKACYJNO-INFORMACYJNYCH PRZYGOTOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KIK/68 PN. „PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH”, WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMAC 30 grudzień 2016
Usługa zaprojektowania, produkcji i dystrybucji materiałów promocyjno-edukacyjnych w ramach Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w r 30 grudzień 2016
Zaprojektowanie, produkcja i dystrybucja materiałów promocyjnych do programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie” (GIS-PN-07/2016) 17 listopad 2016
„Przygotowanie projektu graficznego, obróbka graficzna udostępnionych materiałów, skład i druk poradnika pt. „Nowe narkotyki w Polsce – tendencje, zagrożenia, procedury postępowania. Poradnik dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej”, dystrybucja w  10 listopad 2016
Przygotowanie, wydruk, konfekcjonowanie oraz dystrybucję podręczników i pomocy dydaktycznych do programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla dzieci z IV klas szkół podstawowych pt. „Bieg po zdrowie” GIS-PN-05/2016 22 wrzesień 2016
Opracowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat wpływu uzależnień na życie człowieka, mającej na celu upowszechnianie zdrowego trybu życia, wolnego od nałogów, jako postawy społecznie pożądanej 27 lipiec 2016
„Wykonanie, konfekcjonowanie oraz dystrybucja 1210 pakietów edukacyjnych do programu edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, realizowanego w ramach Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziała 20 maj 2016
Ochrona budynku biurowego wraz z ochroną terenu niezabudowanego Głównego Inspektoratu Sanitarnego przy ulicy Targowej 65 w Warszawie (GIS-PN-02/2016) 10 marzec 2016
GIS-PN-01/2016 Ochrona budynku biurowego wraz z ochroną terenu niezabudowanego Głównego Inspektoratu Sanitarnego przy ulicy Targowej 65 w Warszawie 01 luty 2016
Zamówienia publiczne powyżej progu stosowania ustawy Pzp – archiwalne 08 grudzień 2015

 

Data utworzenia: 15/04/2018 18:11
Osoba publikująca: paramika
Data modyfikacji: 26/05/2020 10:01
Osoba modyfikująca: Paweł Słonecki