Zamówienia publiczne poniżej progu stosowania ustawy Pzp

Zasilacz awaryjny UPS 25 listopad 2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla GIS 21 listopad 2019
Sprzedaż i dostawa licencji na oprogramowanie komputerowe 8 lipiec 2019
Kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych Ricoh 26 czerwiec 2019
Świadczenie usług eksploatacji i konserwacji instalacji w budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego 23 maj 2019
Sprzedaż i dostawa oryginalnych wkładów drukujących do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i faksów 30 kwiecień 2019
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie analizy powiadomień o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu żywności prozdrowotnej oraz uzupełniania elektronicznej bazy składników 10 kwiecień 2019
Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: „System Obsługi Powiadomień w Głównym Inspektoracie Sanitarnym” 26 marzec 2019
Kompleksowa organizacja i promocja plenerowej imprezy masowej o charakterze kulturalnym i promocyjnym w formie pikniku rodzinnego 21 luty 2019
Monitoring mediów na potrzeby Głównego Inspektoratu Sanitarnego 15 luty 2019
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych 13 luty 2019
Produkcja i dostawa materiałów promocyjno-edukacyjnych z logiem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz logotypami mediów społecznościowych GIS 12 grudzień 2018
Sprzedaż, dostawa oraz instalacja fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych 07 grudzień 2018
Zakup i dostawa plecaków ratowniczych wraz z wyposażeniem określonym w specyfikacji zakupowej – 4 komplety 24 październik 2018
Sprzedaż i dostawa do siedziby Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie fabrycznie nowych komputerów, laptopów i monitorów oraz oprogramowania biurowego 17 październik 2108
Sprzedaż i dostawa licencji Barracuda CloudGen Firewall wraz z subskrypcjami bezpieczeństwa oraz Microsoft System Center Datacenter 11 październik 2018
Świadczenie usług eksploatacji i konserwacji instalacji znajdujących się w budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego przy ul. Targowej 65 w Warszawie  19 maj 2018
Usługa polegająca na przygotowaniu, realizacji i koordynacji konferencji oraz zapewnieniu bezprzewodowego systemu do głosowania dla maksymalnie 130 osób, pn. „Konferencja międzynarodowa dot. profilaktyki palenia tytoniu” ramach funduszu norweskiego PL 13 29 wrzesień 2017
Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu 20 jednodniowych szkoleń dla pracowników wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych (WSSE) oraz powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych (PSSE) na temat: „Dopalacze” czym są i jak działają” 20 wrzesień 2017
Świadczenie usług eksploatacji i konserwacji instalacji znajdujących się w budynku przy ul. Targowej 65 w Warszawie w okresie 12 miesięcy 11 maj 2017
Usługa zaprojektowania i wykonania multimedialnej prezentacji interaktywnej do programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” oraz jej nagrania, zapakowania i dystrybucji do siedziby Zamawiającego w ilości 7000 sztuk, w ramach Projektu KIK/68 pn. „ 17 luty 2017
Dostawa samochodu osobowego na potrzeby GIS w Warszawie 23 grudzień 2016
Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie 20 grudzień 2016
Przygotowanie bazy danych polegającej na wprowadzeniu odpowiedzi z 5500 sztuk ankiet dotyczących postaw i zachowań młodzieży wobec środków zastępczych, będących wynikiem badania przeprowadzonego na losowo wybranej próbie wśród uczniów oraz przygotowanie 16 listopad 2016
„Przygotowanie bazy danych polegającej na wprowadzeniu odpowiedzi z 5500 sztuk ankiet dotyczących postaw i zachowań młodzieży wobec środków zastępczych, będących wynikiem badania przeprowadzonego na losowo wybranej próbie wśród uczniów oraz przygotowanie 09 listopad 2016
Organizacja międzyresortowej specjalistycznej konferencji z zakresu nowych substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy” 17 październik 2016
„Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacja i zakup miejsc hotelowych wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie podróży, na potrzeby Głównego Inspekt 08 wrzesień 2016

 


„Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i mobilnego Internetu wraz z urządzeniami”

Zaproszenie do składania ofert

Oświadczenie o niekaralności

Załącznik numer 2 do Zaproszenia – opis przedmiotu zamówienia z 15.12.2015

Istotne postanowienia umowy po zmianach z dnia 15.12.2015

Załącznik numer 1 do Zaproszenia – formularz ofertowy po zmianach z dnia 15.12.2015

Przedłużenie terminu składania ofert

Odpowiedź na Pytania Wykonawców oraz zmiana dokumentów


„Usługa badania 350 sztuk próbek produktów środków zastępczych tzw. dopalaczy”

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do Zaproszenia – wykaz usług

Załącznik nr 3 do Zaproszenia – oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 4 do zaproszenia – Istotne warunki umowy

Zatwierdzenie rozstrzygnięcia postępowania


„Usługa badania próbek 300 sztuk produktów środków zastępczych tzw. dopalaczy””

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do Zaproszenia – wykaz usług

Załącznik nr 3 do Zaproszenia – oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 4 do Zaproszenia – Istotne warunki umowy wraz z załącznikami

Informacja o unieważnieniu postępowania


„Sprzedaż i dostawa systemu pocztowego wraz z infrastrukturą serwerową”

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 „Usługa badania próbek produktów środków zastępczych tzw. „dopalaczy””

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do Zaproszenia – wykaz usług

Załącznik nr 3 do Zaproszenia – oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 4 do Zaproszenia – istotne postanowienia umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


„Przeprowadzenie i analiza badań ilościowych i jakościowych dotyczących motywacji i przekonań w stosunku do palenia tytoniu”

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 do Zaproszenia – formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Formularz ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy wraz załącznikami

Załącznik nr 3 do Zaproszenia – wykaz usług

Załącznik nr 3 do Zaproszenia – wykaz usług – wersja edytowalna

Załącznik nr 4 do Zaproszenia – oświadczenie

Odpowiedź na pytania Wykonawców – zmiana treści Zaproszenia

Zaproszenie do składania ofert po zmianach z dnia 12.08.2014

Załącznik numer 3 do Istotnych postanowień umowy po zmianach z dnia 12.08.2014

Informacja o wyborze oferty


„Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do zaproszenia – umowa używane zestawy komputerowe z załącznikami

Załącznik nr 4 do zaproszenia – umowa na oprogramowanie z załącznikami

Załącznik nr 5 do zaproszenia – umowa na nowy sprzęt komputerowy i akcesoria z załącznikami

Załącznik nr 6 do zaproszenia – Oświadczenie o niekaralności

Zmiany terminu składania ofert, treści Zaproszenia i OPZ

Zaproszenie do składania ofert – ze zmianami z dn.21.08.

Załącznik nr 2 do zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia ze zmianami z dn. 21.08.

Informacja o wynikach postępowania

 

Data utworzenia: 15/04/2018 18:04
Osoba publikująca: paramika
Data modyfikacji: 25/11/2019 15:08
Osoba modyfikująca: Paweł Słonecki